17 apr. 2013

It ain't over until the fat lady sings!

Ingrid Carlqvist, Islamofobins okrönta drottning!

“It ain't over until the fat lady sings,” är amerikanskt och refererar till roll­figuren Brünhilde i Wagners opera Nibelungens ring. Hennes nästan tio minuter långa aria är den sista i operan. Låt oss hoppas att fröken Carlqvist är inne på sin tionde minut.
Islamofbins okrönta drottning, Ingrid Carlqvist och hennes islamofobiska lekstuga Dispatch International försöker nu att kränga något hon kallar för, ”Honest Press Certificate.”

Jo ni läste rätt. Ett certifikat för ärlig press?

”En dag kanske dina barnbarn kommer att fråga dig: ”Vad gjorde du för att försvara demokratin och yttrandefriheten i Sverige under det hemska 2010-talet?” Då kan du peka på ditt inramade Honest Press Certificate som hänger på väggen och säga: ”Jag drog mitt strå till stacken.

Certifikatet visar att du var en av Dispatch Internationals allra första vänner och supportrar, och en dag kommer dina barnbarn att tacka dig – för att du var med och försvarade demokratin och yttrandefriheten, och gav förutsättningar för en ny, hederlig press att växa fram.”

Ingrid Carlqvist tycker alltså att 2010-talet är hemskt och att Dispatch International är den enda hederliga pressen värd att läsa.

Kära lilla fröken Carlqvist, din definition på vad som kan anses som en hederlig och demokratisk press är så väsensskilt från hur alla andra människor anser att en demokratisk press skall verka och vara.

För Dispatch International är ju inget annat än islamofobernas alldeles eget mecka där de kan ta del av all den främlingsfientliga och rasistiska dynga som du Ingrid och den så kallade chefredaktören Lars Hedegaard sprider.

Att ni sen tror att folk vill köpa ett certifikat för 2 250 kronor att hänga på väggen för att barnbarnen skall se hur ”duktiga” ni var är väl ändå att anse som ett utslag av klar hybris.

Nej fröken Carlqvist, det enda hemska med 2010-talet är all den främlingsfientliga, rasistiska och högst islamofobiska dynga som du och Dispatch International sprider.

Bättre att ni försöker kränga ett certifikat under namnet ”Dishonest Press Certificate.”

Det ger en mer rättvisare bild av vad för slags avisa det är ni försöker kränga.

Och du Ingrid! Förvänta dig inte allt för många ”strån till stacken.” Folk är mer intelligentare än så. Inte ens pissmyrorna lär dra något strå till Hedegaards och Carlqvists stack. Även myror har ju en viss intelligens har det visat sig.

Raffina Wall för Slutpixlat

Och så var islamofoben Fjordman i farten igen. Hotade författare.