14 maj 2013

Åkesson och spåkärringen Carlqvist .Att ledare för olika obskyra rörelser satt sin tilltro till det ockulta och använt sig av bland annat astrologin och diverse spåmän eller spåkärringar för att förutspå framtiden är ju ingen nyhet.

Allt som behövs är alltså en karismatisk ledare, som lider av lite storhetsvansinne, mycket nationalism, en dos herrefolksidéer, lite terrorregemente, en strävan efter världsherravälde, dyrkan av handlingskraft och våld, förakt för det avvikande och svaga, hetspropaganda, hänsynslös partidiktatur, och suggestiva massmöten. Detta sammantaget ger oss alltså en person utan varken vett eller sans.

Nu tror alla naturligtvis att den ledare vi syftar på är Adolf Hitler. Ack nej!  Han var ju dåtidens stora misslyckade stolpskott som ledare. Nej vi tänker främst på en av nutidens ledare för en synnerligen obskyr och ockult rörelse som går under namnet Sverigedemokraterna.

Enligt vad Slutpixlat erfar så sägs det att även att den Sverigedemokratiske ledaren Jimmie Åkesson vurmar för ockultismen. Det vill säga att han söker kontakt med andliga krafter bortom den fysiska verkligheten.

Och det enda, oss veterligen, som ständigt befinner sig bortom den fysiska verkligheten är ju för tillfället hat och rasistsajten Avpixlat. Och i den söker Åkesson inte enbart stöd för sina politiska åsikter, utan han hyllar även denna av ockultism fyllda sajts ledare Mats Dagerlind som om han vore en sanningssägare av rang.

Dock så litar inte Åkesson fullt ut på ”sanningssägare” Dagerlind, utan han söker sig nu utanför ockultismens traditionella sfär.

Åkesson söker sina framtidssvar hos de paranoida konspirationsteoretikerna på den islamofobiska dyngblaskan Dispatch International och dess minst sagt okarismatiska men högst ockulta spåkärring Ingrid Carlqvist.

Spåkärringen Carlqvist har inte hittills lyckats med en enda spådom. Ja det vill säga tills Jimmie bad henne titta djupt i kristallkulans dimmiga inre istället för vinglasets röddisiga innehåll och fråga vad kulan siade om hur utgången i riksdagsvalet 2014 skulle sluta.


 Curt Latinosson för Slutpixlat