14 maj 2013

Sverigedemokrat säljs på exekutiv auktion.


Istället för att det Sverigedemokratiska partiet skall öppna ett så kallat uteslutningsärende så fort en Sverigedemokratisk politiker bryter mot Åkessons nolltolerans mot rasism, så föreslår vi nu från Slutpixlat ett annat tillvägagångssätt för att bli av med för dem misshagliga personer.

Då inte nolltoleransen mot rasism har den avskräckande effekt inom partiet som förmodligen Åkesson tänkt sig, så vore väl en modern version av stupstocken ett bättre alternativ.

Varför inte en offentlig exekutiv auktion av respektive person istället. Då kunde ju alla få chansen att närmare skärskåda objektet ifråga och närmare avgöra om det är en fullblodsrasist eller bara en vanlig vardagsrasist det rör sig om och lägga ett bud därefter.

Inte bara skulle Åkesson slippa att fatta fler oklara och för allmänheten märkliga beslut om vem som ska uteslutas ur partiet eller inte, Sverigedemokraterna skulle dessutom kanske tjäna en slant på det hela.


Raffina Wall för Slutpixlat