1 juni 2013

Åkesson tillämpar urkundsförfalskning!

I en intervju i Expressen idag så talas det bland annat om Jimmie Åkessons nya bok. Enligt Åkesson är förordet skrivet av Per Albin Hansson?

”Du har slutfört din bok. Vad vi förstår är förordet skrivet av en intressant person. Vill du ta chansen och avslöja vem redan nu?”


”Det är jag. Men det finns också ett förord av Per Albin Hansson.”


”Han kan du ju omöjligen ha haft kontakt med.”


”Ja, men på något sätt har han faktiskt lyckats skriva ett förord där han ger sin syn på hur det svenska samhället har utvecklats. Jag tycker det är väldigt intressant och jag är väldigt glad och tacksam också för att han har gjort det.”


”När skrev han detta?”


”Det var inte så länge sedan, utan det var ett par veckor sedan.”


Nog har man hört talas om spökskrivare, men att Per Albin Hansson skulle ha skrivit förordet till Åkessons nya bok är ju naturligtvis en omöjlighet. Per Albin Hansson har ju varit död sen 1946. Och även om nu Per Albin varit i livet så skulle han nog aldrig skrivit ett förord i en rasistisk partiledares bok. Per Albin Hansson var en allt för stor humanist och människovän för detta.


Att Åkesson vurmar för Per Albin Hansson folkhemsideal är ju ingen nyhet. Dock så är Åkessons syn på hur folkhemmet ska se ut så väsensskild från Per Albin Hanssons syn av folkhemmet att man undrar om Åkesson och Sverigedemokraterna verkligen är insatta i innebörden av folkhemsidén.


 Det framkommer sedan i Expressens intervju av Åkesson att han mixtrat med citat från Per Albin Hansson och då ändrat och tillrättalagt dem för att passa sina egna syften. Dock så har Åkesson fräckheten att skriva under med Per Albin Hanssons namn.


Enligt brottsbalken kallas detta för urkundsförfalskning. 


Urkundsförfalskning, är ett brott enligt 14 kap. 1 § brottsbalken (1962:700). För urkundsförfalskning döms den, som genom att skriva annan, verklig eller diktad, persons namn eller genom att falskeligen förskaffa sig annans underskrift eller på annat sätt, framställer falsk urkund eller också falskeligen ändrar eller fyller ut äkta urkund, allt under förutsättning att åtgärden innebär fara i bevishänseende. Förfalskningar som är så dåliga att ingen skulle luras av dem är således inte straffbara.


Straffet för urkundsförfalskning är fängelse i högst 2 år. Om brottet anses som grovt kan det ge fängelse upp till 6 år. Vid ringa brott döms till förvanskning av urkund till böter eller fängelse i högst 6 månader.


Nej Åkesson, det här duger inte! Inte ska du få förvrida Per Albin Hansson ord till att passa dina egna politiska syften. Du har valt fel man att sno citat ifrån.


Slutpixlat tycker att du borde ha tagit citat från en person som betydligt mer passar dig och ditt partis ideologi. Och de citaten hade du ju inte ens behövt mixtra med för att passa dina politiska syften.
Raffina Wall för Slutpixlat.