31 juli 2013

Ingrid Carlqvist. Gör hon sig skyldig till övergrepp i rättsak?En tidigare anställd hos den islamofoba hat och rasisttidningen Dispatch International/Ingrid Carlqvist har ju stämt tidningen på 250 000 kronor för utebliven lön och uppsägning utan saklig grund. Ystad Allehanda

Detta har tydligen inte gått väl hem hos Ingrid Carlqvist som nu inte verkar dra sig för att på alla sätt försöka svartmåla mannen ifråga. I en artikel på Avpixlat, av alla ställen så ger Carlqvist sin version om det hela under rubriken ”Ogrundad stämning av Dispatch”. Och inte förvånande då det kommer till Avpixlat så hängs mannen också ut med bild och namn.

Inledningen på artikel går i snart sagt klassisk Avpixlat/DI anda:

Svenska mainstream-medier följer aldrig upp några av de många avslöjanden Dispatch International gör. Men så fort de får chansen att angripa oss kommer rubrikerna – och ytterst få av deras journalister bryr sig om att kontrollera sanningshalten med oss.”

Ja de där så kallade avslöjandena som DI gör och därmed dess journalistiska avsaknad av kvalitet, objektivitet och saklighet gör ju per automatik att inte övrig svensk media är särskilt intresserad av vad DI har att komma med.  Helt enkel för att de ”sanningar” som DI säger sig sprida i själva verket mestadels består av rena lögner.

Vi ska inte gå in närmare på Carlqvists förklaring då den på alla möjliga sätt försöker föregripa en kommande rättegång genom att sprida rykten om mannen som varken kan bekräftas eller dementeras i dagsläget.

Vad däremot är värre är avslutningen på Carlqvists artikel i Avpixlat.

”Vi på Dispatch International beklagar XXXXXXX XXXXXXXXXXX olyckliga beslut att stämma oss, och hoppas att han noga övervägt vilka personliga konsekvenser en rättssak kommer att få för honom själv.”

Är detta inte mer eller mindre en fråga om ett förtäckt hot från DI:s och Carlqvists sida? Gör därmed sig inte Ingrid Carlqvist till skyldig för övergrepp i rättssak eller ej.
Om Dispatch International blir fälld i en kommande rättegång och blir tvungen att betala förutom ett skadestånd, även rättegångskostnaderna så innebär detta förmodligen dödsstöten för DI. Inte undra på att Ingrid Carlqvist i ren desperation tar till vilka knep som helst för att undvika en rättegång. 

Inte alltid som Ingrid har rätt, även om hon själv alltid tycks tror det.


Curt Latinosson för Slutpixlat