22 juli 2013

Matematik på SD:s vis!Låt oss nu i sommarvärmen leka lite med siffror på bästa SD manér, ungefär som de gör när de hämtar sina ”tvärsäkra” siffror från Affes statistikblogg. Och sen se var vi i slutänden hamnar om uteslutningarna och avhoppen fortsätter för Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna har 612 mandat i 246 kommuner.  Av de 621 har SD förlorat 81 mandat. En stor del av dessa har tagits över av politiska vildar som av olika skäl lämnat partiet. 41 av mandaten av dessa 81 är också obesatta då partiet inte har någon att sätta på dessa platser.

621-81=540

Nu är dessa siffror ifrån februari och sen dess har det ju hänt en del inom SD som bekant.  Illa nog att man enbart har 540 platser kvar ute i kommunerna som SD verkligen kan kalla sina egna.

Men nu börjar det intressanta i det hela.

Med tanke på den uteslutningstakt och de till viss del ”frivilliga” avhoppen ibland SD:s kommunpolitiker tack vare Åkessons nolltolerans mot rasism så verkar ju det som om partiet håller på att självdö inifrån.

För det går snart sagt inte en vecka innan en ny tomte inom SD gör ett mer eller mindre intelligent uttalande som får Åkesson att se rött. Förlåt… Skall nog vara att se mörkblått, med tanke på var de står politiskt.

Ponera nu att det utesluts en Sverigedemokratisk politiker ute i kommunerna per vecka. Det skulle betyda att vid årets slut så skulle ytterligare 38 Sverigedemokrater vara borta från kommunpolitiken.

540-38=502

Och fram till valet 2014 från årsskiftet är det 37 veckor.

502-37=465

Sen får vi inräkna ett antal som frivilligt hoppar av sina uppdrag i protest mot Åkessons nolltolerans och förmodligen blir så kallade politiska vildar. Om det nu går att bli så mycket vildare än vad de redan är så kan man i en inte allt för vild gissning räkna med att ytterligare runt 100 SD politiker försvinner fram till valet 2014.

465-100=365

Räknar vi sen in den så berömda nollhypotesen, ej att förväxla med nolltolerans, så lär ytterligare 67 stycken Sverigedemokratiska kommunpolitiker försvinna ut i tomma intet.

(Nollhypotesen är hypotesen att det inte föreligger något fenomen som kräver en förklaring. Ungefär som då SD:s trixande med invandringsstatistiken.)

365-67=298

Nu måste vi också räkna ett visst antal riskfaktorer i det hela. Detta kan gälla allt från naturlig avgång genom egen död tills för exempel fängelsestraff. Låt oss räkna lågt på den punkten och säga 45 stycken Sverigedemokratiska kommunpolitiker.

298-45=253

Sen får vi inte heller i sammanhanget glömma Sverigedemokraternas egna beräkningsgrunder när de ska analysera att så många av deras kommunala politiker har försvunnit. Och vis av hur de i normala fall gör sina beräkningar i allt från invandringsstatistik till övriga ekonomiska beräkningar, så förmodar vi att de använder pseudomatematik.

Pseudomatematik är en sorts matematik som inte använder sig av de ramar, lagar och teorem som matematiken är uppbyggd av. Pseudomatematiker försöker ofta motbevisa lösningar till problem som är bevisade, ofta för att de inte anser att beviset är korrekt eller besitter tillräckligt kunskap för att förstå beviset.

Och efter att de Sverigedemokratiska ”matematikerna” gjort sina beräkningar så skulle alltså resultatet till hur många av de Sverigedemokratiska kommunalpolitikerna som av en eller annan anledning försvunnit se ut så här:

253-265=-12

Ett underskott på hela 12 Sverigedemokratiska kommunpolitiker således. Så i september 2014 lagom till riksdagsvalet så skulle SD inte enbart sakna representation ute i kommunerna, man skulle även ha 12 platser ute i kommunerna som aldrig egentligen funnits.

SD matematik när den är som ”bäst” med andra ord.

Till och med Professor Kalkyl hade varit avundsjuk.


Och då kan man ju fråga sig om det ens är lönt att SD ställer upp i valet 2014 då de enligt de pseudomatematiska beräkningarna enbart försöker köra med valfusk för att erhålla platser ute i kommunerna som de aldrig har rätt till.

Curt Latinosson för Slutpixlat