7 aug. 2013

Ingrid Carlqvist, saknar hon kognitiv förmåga?Ingrid Carlqvist, chefredaktör för den islamofoba rasisttidningen Dispatch International har ju tidigare hävdat att folk från underutvecklade länder har ett betydligt sämre IQ än folk i övriga västvärlden.

Nu går hon så långt att hon i vanlig ordning helt utan belägg för sina påståenden, säger att utvecklingsstörda har ett sämre IQ!?Att sammanblanda utvecklingsstörning och IQ som Carlqvist gör är naturligtvis rent nonsens och en ren skymf mot de utvecklingsstörda.

Ekonomerna Bryan Caplan och Stephen Miller undersökte människors åsikter och hur dessa hängde samman med deras kognitiva förmåga. De hävdar att de som hade mer positiva attityder till invandring, handel och fri företagsamhet presterade väl på IQ-tester. De hävdar även att de som presterade väl på IQ test i mindre grad verkade tro att samhället och dess ekonomi är ett nollsummespel utan snarare att samarbete och utbyte på en längre sikt är fördelaktigt för båda parter.

Vi kan därmed, utan något behov av bevis säga att Ingrid Carlqvist uppenbarligen saknar kognitiv förmåga. Räcker enbart med att läsa hennes Twitter för att inse detta faktum.

Raffina Wall för Slutpixlat