21 aug. 2013

Jättearg SD-insändare om målade naglar!


Signaturen och esteten Bronco är jättearg och skriver en jättelång artikel i Avpixlat om målade naglar. Förmodligen något som SD kan ta upp till nästa val, lämplig svensk färg på naglar.

Först ondgör han sig över att Emma Gren Tregaro målade naglarna i olika färger när hon tävlade. Och det kan man förstå upprör en sann estet. Sen hyllar han henne förbehållslöst och konsekvent för att hon hade modet att hyllningsmåla dem sovjetröda i kommunismens ädla färg till nästa löp. Han anser att hon borde ha fått Vasa-orden om den funnits kvar. Hon är i klass med "Torsten Stålnacke som fick käken bortskjuten i Kongo och fick hålla undan sin egen tunga för att få luft medan han sköt tillbaka och lyckades rädda livet på ett par kamrater".

Här imponeras han alltså stort över Emma Gren Tregaro som uppenbarligen lyckades hålla undan sin egen tunga och hoppa jättehögt samtidigt.

Vi gläds nu storligen över att SD tar in nya estetiska hänsyn i politiken, och väntar intensivt på att övriga politiska partier följer efter, och sätter upp den nationellt viktiga svenska nagelmålning på dagordningen.


Ian Gullo för Slutpixlat