25 aug. 2013

Muslimen Dagerlind missar målet med flit?


Dagerlind har det hett om öronen.

Avpixlats stjärnkrönikör Mats Dagerlind bar hijab för en dag för att prova på att vara muslim. Men det blev för varmt om öronen, så den uppmärksamme noterar nu att hijaben har åkt av och Dagerlind är tillbaka till sitt vanliga fördomsfulla kristna jag.

I dagens krönika går han hårt åt media, och där har han mitt fulla medhåll. Däremot faller han i samma grop som media i att dra alla muslimer över sin kortsnaggade pursvenska kam. Man kan inte från enskilda exempel och uttalanden från enskilda personer dra slutsatser om en hel religion. Det finns hela skalan av muslimer från light till hard core, precis som det finns motsvarande på den fördomsfulla kristna skalan.

Sedan påpekar Dagerlind att islam inte är en lika utvecklad religion som kristendomen i Sverige. Och även där få han mitt fulla medhåll, fast med reservation för en rättelse. Kristendomen i Sverige är inte utvecklad, den är avvecklad. Eller åtminstone på god väg att avvecklas. All tillgänglig statistik pekar på att kristendomen i Sverige kommer att vara helt avvecklad inom en inte allt för avlägsen framtid.

Ska bakåtsträvaren Dagerlind då populistiskt överge det sjunkande kristna skeppet och bli muslim på riktigt? Ja, det återstår att se, men nu vet han i alla fall hur det är att vara muslim. Varmt om öronen.

Ian Gullo för Slutpixlat