24 aug. 2013

SD och det nya prästerskapet!En gång i tiden för länge sedan skiljde sig det ledande kastet prästerskapet sig från menigheten genom att använda ett speciellt utländskt språk, Latinet. Sedan har det bara gått utför och Sverige blev pursvenskt med svenska som moder Sveas mål.

SD:s profeter vill nu skilja sig från menigheten och åter introducera det pursvenska Italienska latinet för att skilja sig från menigheten. På sajten Avpixlat där flera av SD:s profeter håller till kan man se att Latinet nu kommer stort. Flera av profeterna har börjat använda latinska ord som ingen förstår i sina urkunder. Och det ger onekligen en intellektuell prägel i deras cirkelresonemang, homofobiska uttryck, xenofobiska propaganda et cetera (latin).

Överprofeten Jimmie Åkesson själv distanserar sig nu från pöbeln och försöker vara lite extra märkvärdig som pursvensk överstepräst genom att namna sin pursvenska bok med det pursvenskt klingande "Satis Polito" som enligt google translate betyder "Polerad nog"(!?).

Det är mänskligt att fela. Jag gör alltid det!
Profeterna försöker även ge intryck av vetenskaplighet genom att nämna svåra ord i sina förkunnanden, som den homobarbesökande homofoben Stefan Torssell idag gör. Hermeneutik använder han i dagens skröna, utan att verka veta vad det betyder.

Enligt Wikipedia: "Hermeneutiken omfattar exempelvis tolkning av religiösa urkunder inom religionsvetenskap".

Denna artikel baseras i huvudsak på hermeneutisk analys av Avpixlats och SD:s urkunder, och är därmed helt vetenskaplig.

Ian Gullo för Slutpixlat. 

SvD AB