6 sep. 2013

Avpixlat står över lagen?

Avpixlat har tydligen åter råkat i blåsväder genom att bli polisanmälda av den vänsterliberala partipolitiskt och religiöst obundna ideella föreningen Juridikfronten vars syfte är att med missbruk av lagen som slagträ föröka tysta obekväma sanningssägare, vars stadgade ändamål är att tillse att legitima rättsliga processer inleds och drivs mot företrädare för nationalistiska och högerpopulistiska partier och organisationer, i syfte att belysa och motverka dessas brottsliga och eljest klandervärda gärningar.

Ja, visst blir det lite konstigt när man försöker jämka ihop två sanningar.

Nåväl, det är inte detta som är huvudproblemet. Så låt mig gå direkt till luspudelns kärna.

Det moderna Sverige grundlades av Birger Jarl på 1200-talet då lagen blev övergripande ordning. Och så har det varit sedan dess. Det är det som gjort Sverige till den sprudlande ekonomi som vi känner den, och förmodligen världens bästa land att leva  i.

Men nu blir Avpixlat, som existerat i åtminstone några år, ansatta av Juridikfronten genom den gamla BBS-lagen som är från IT-utvecklingens stenålder, alltså några år gammal. Och det förstår ju vem som helst att en så gammalmodig lag kan ju inte gälla längre, speciellt är den inte relevant längre om den gäller någon som påverkas av den, som Avpixlat.

Avpixlat står förstås inte över lagen. De är lagen! De anser att de själva kan diktera vilka lagar som skall gälla, för vem de skall gälla och när. För att citera Avpixlat: "Allt man – i likhet med KGB och Stasi [...] – har att ta till är det totalitära åsiktsförtrycket [...]". Och då framstår faktiskt Vladimir Putin och Kim Jong-Un som en frisk demokratisk fläkt i sammanhanget.

Ian Gullo för Slutpixlat