21 sep. 2013

Dagens Dagerlindska tankevurpor.


Mats Dagerlind, nestor för den av Sverigedemokraterna omhuldade hat- och rasistsajten Avpixlat är nog ett unikum vad gäller retoriska tankevurpor näst Ingrid Carlqvist då förstås.


Tankevurpa ett.

Dagerlind påstår att det är vänstern som politiserat den Svenska kyrkan och att SD kommer att avpolitisera och normalisera den Svenska kyrkan istället.

Nej SD vill inte avpolitisera den Svenska kyrkan Dagerlind. De vill enbart anpassa kyrkan så att det passar deras ideologi och politiska syften. För i en SD värld så lär nog inte kyrkan få fria tyglar att värna om de svaga i samhället, snarare förkasta dessa.

Tankevurpa två.

Dagerlind hävdar att hans tro är en privatsak. Det kan vi ju faktiskt hålla med honom om. Men när han säger att folk inte bör pracka på sin tro på andra så borde han ju också själv hålla i åtanke att han inte heller ska pracka på folk sina verklighetsfrämmande och islamofobiska uppfattningar om religionen Islam och dess utövare muslimerna. Fortsätt att tro Dagerlind. Men gör gärna detta tyst under bönestunderna i kyrkan.

Curt Latinosson för Slutpixlat