9 sep. 2013

Swedbank har ingen policy mot främlingsfientlighet och rasism!?


Vid genomgång av Swedbanks policies i olika frågor så fann Slutpixlat att Swedbank saknar just ett klart regelverk mot främlingsfientlighet och rasism. Något som andra banker och storföretag generellt har.

Det som vi närmast kunde hitta i Swebanks regler var deras riktlinjer för mänskliga rättigheter, där det bland annat står så här:


”Vi agerar med skälig noggrannhet för att undvika kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi bedömer risken för kränkningar av mänskliga rättigheter i relationer med medarbetare, kunder, leverantörer, underleverantörer och samarbetspartners och beaktar påverkan på mänskliga rättigheter i våra affärsbeslut.”


Det ganska så bedrövligt av Swedbank att inte ha en klar policy mot främlingsfientlighet och rasism.


Då förstår man att Swedbank ger den här förklaringen till folk som ifrågasätter varför Swedbank upplåter ett donationskonto åt den klart främlingsfientliga och rasistiska hatsajten Fria Tider.


Swedbank Sverige
”Hej! Jag förstår din tanke men banken är skyldig att tillhandahålla konton till alla som vill ha det. Så länge inte kontot används för olaglig verksamhet eller strider mot bankens villkor har vi ingen rätt att neka någon att ha ett sådant konto.”


Enligt Swedbank så skulle då det material som Fria Tider publicerar inte strida mot deras villkor eller att det anses vara en kränkning mot de mänskliga rättigheterna. Att hänga ut folk på sin sajt som Fria Tider frekvent gör anses på intet vis av Swedbank att då vara en kränkande handling. Även om dessa personer tack vare uthängningen blir hotade till livet.


Swedbank uppvisar också ett stort mått av dubbelmoral i frågan då de samtidigt skriver så här angående vilka kommentarer som bör undvikas av kunden i kontakt med banken:


 ”Länka gärna till swedbank.se, men följ riktlinjerna nedan.
Observera att länkning endast får göras från hemsidor som inte:
•    Kränker annan parts rätt
•    Uppfattas som omoraliska, stötande, kränkande, rasistiska, våldsamma eller på

annat sätt opassande
•    Strider mot lag, förordning eller annan myndighets anvisning”


Swedbank har uppenbarligen inget emot att upplåta ett donationskonto åt en sajt som dagligen sysslar med främlingsfientliga, rasistiska och kränkande handlingar gentemot folk. Men ve den som mot Swedbank skulle uttrycka sig omoraliskt, stötande, kränkande, rasistiskt, våldsamt eller på annat sätt opassande.


Nej Swedbank ert handlande är både ett ynkligt och fegt agerande. Kan bland annat Handelsbanken stänga ned nazistiska Svenskarnas partis konto så nog borde Swedbank kunna göra det samma med Fria Tider.


OBSERVERA! Du stödjer väl medborgarinitiativet mot Fria Tider! 


Påpeka för Swedbank och PayPal på deras Facebooksidor vilken typ av vidrig sajt Fria Tider är.

Swedbank Facebook 

PayPal Facebook

Curt Latinosson för Slutpixlat