18 okt. 2013

Avpixlat o Exponerat m.fl. borta inom ett år!Avpixlat, Exponerat, Fria Tider, Dispatch International och Realisten är hat- och rasistsajter som enligt nätverket RN inom ett år förmodligen kommer att ha försvunnit från nätet.

Och enligt uppgifter som Slutpixlat nu erhållit från RN idag, så kommer några av de ovan nämnda hat- och rasistsajterna redan innan årets slut vara borta.
Grunden för detta påstående från RN bygger på de uppgifter som de genom grundliga undersökningar gjort om dessa sajters struktur och de personer som ligger bakom dessa. Förutom att ha studerat sajternas innehåll, för att se om man bland annat kan väcka åtal för hets mot folkgrupp och förtal, så har man även granskat de personer som ligger bakom dessa sajter. Vad RN framför allt riktat in sig på i de fallen är den ekonomiska biten kring dessa sajter och hur de donationer som gjorts till dessa sajter har använts av de ansvariga bakom sajterna. Det vill säga om det förekommer några ekonomiska oegentligheter som kan föranleda till åtal för ekonomisk brottslighet.

RN säger sig nu ha samlat så mycket information om dessa hat- och rasistsajter att de nu måste ta till extra resurser för att bearbeta allt material. Den samlade informationen kommer sedan att användas för att göra anmälan mot dessa sajter och de ansvariga bakom dem.

I dagsläget vill inte RN avslöja mer om vilken information de samlat på sig. Men säger att de ansvariga bakom vissa av dessa sajter inte längre kommer att kunna dölja sin anonyma medverkan i dessa sajter då RN mer än väl knutit dem till just dessa sajter vilket gör dem i rättslig mening åtalbara för de brott som dessa sajter begått.

Anita Svensson-Vilegård för Slutpixlat