2 okt. 2013

Avpixlats senaste lögnare: Björn Norström!Det senaste ”stjärnskottet” i den av Sverigedemokraterna sponsrade hat- och rasistsajten Avpixlat, Björn Norström, gillar uppenbarligen inte Journalisten och författaren Henrik Arnstad.

I en krönika med rubriken, "Henrik Arnstad är en fascistisk kvinnohatare", kallar Norström Henrik Arnstad för bland annat för bluffare.

Vad Norström i sin förvirrade tankevärd vänder sig emot är Arnstads artikel i Dagens Nyheter där Arnstad oroar sig för det främlingsfientliga och rasistiska Fremskrittspartiets framgångar i det senaste valet i Norge.

Och det är faktiskt med rätta som Arnstad finner utvecklingen i Norge oroande. För Fremskrittspartiets Per Sandberg har ju krävt att romer ska förbjudas i Norge!?

Henrik Arnstads åsikter gillas uppenbarligen inte av Björn Norström som försöker få det till att Arnstad förutom att han är fascist även minsann är en kvinnohatare?

Norström förutsätter att Arnstad är en kvinnohatare enbart på det faktum att Fremskrittspartiet och Höyre i Norge leds av kvinnor!?

”Både Fremskrittspartiet och Höyre leds av kvinnor. De av oss som uppskattar kvinnor och tror att kvinnor är lika kompetenta som män att leda ett land ser med glädje på detta historiska ögonblick i Norge. Arnstad å andra sidan – och även DN som publicerar Arnstads djupt hatiska tankar – förfäras över att två kvinnor kommer till makten i grannlandet. Arnstad och DN anser uppenbarligen att kvinnor inte ska leda ett land utan att länder ska styras av män, vilket är normen i fascistiska statsskick som nazism, kommunism och islam. Inga av dessa styren leddes eller leds av kvinnor, precis som Arnstad inte heller vill att Norge ska ledas av kvinnor eftersom han anser att det är ”en sorgens dag” att två partier som leds av kvinnor kom till makten. ”

MEN HALLÅ BJÖRN NORSTRÖM!! Har du över huvud taget läst Arnstads artikel i DN?

Ingenstans i Arnstads artikel i DN nämner han att han förfäras över att två kvinnor kommer till makten. Arnstad nämner överhuvudtaget inget om några kvinnor alls i sin artikel i DN.

Men detta är uppenbarligen inget som hindrar Björn Norström från att dra mycket sinnesförvirrade slutsatser om vad Arnstad egentligen skrivit om i sin artikel i DN.
Och som grädde på moset så försöker Norström helt frankt få till det att Arnstad också är en fascist!?

Då för att som Norström säger, ”Arnstad och DN anser uppenbarligen att kvinnor inte ska leda ett land utan att länder ska styras av män, vilket är normen i fascistiska statsskick som nazism, kommunism och islam”.

Detta tar Björn Norström som intäkt för att Henrik Arnstad också är en fascist!?

Norström avslutar sin krönika med bombastiska ordalag: ”Henrik Arnstad är en fascist och kvinnohatare. Är DN det också kanske?”

Man kan enbart spekulera i vad det är som drar den ena rättshaveristen och rasisten efter den andra till Avpixlat, som i den ena krönikan eller artikeln efter den andra inte ens drar sig för att komma med rena lögner om andra människor. Men klart är att alla de som skriver för Avpixlat inte drar sig för att vrida på sanningen in absurdum och därmed falsifiera uppgifter för att det skall passa in i deras värld bestående av hat och rasism. Det värsta är dock att det finns folk som går på alla dessa lögner som skrivs i Avpixlat.

Om det är någon som är fascist i det här sammanhanget så är det Björn Norström själv. Det har han vid upprepade tillfällen klart visat genom sina sinnesförvirrade, främlingsfientliga och rasistiska artiklar i hat- och rasistsajten Avpixlat. Och därmed så passar han mer än väl ihop med övriga ”skribenter” i den avskyvärda sajt som Avpixlat är.


Raffina Wall för Slutpixlat