15 nov. 2013

Fiskar Folkpartiet röster i SD:s grumliga vatten?

Insändare.

Med anledning av Folkpartiets årsmöte.

FP:s politik liknar SD:s till vissa förskräckliga delar!

Utöver att förespråka språktest har FP även under åren 2002-2010 föreslagit saker som exemplen nedan: 

 

- Automatisk utvisning av utländska medborgare vid tre mindre brott (Mauricio Rojas & Johan Pehrsson)

- Skärpta krav för anhöriginvandringen, det s.k. försörjningskravet (Partiledningen)

- Förbud mot att prata det egna modersmålet i skolan (FP Malmö)

- Obligatoriska gynekologiska undersökningar på invandrarflickor (Nyamko Sabuni)

- Slöjförbud (Nyamko Sabuni)

- Att brottslighet är "kulturellt betingad" (Mauricio Rojas)

- Ha SÄPO i skolorna (läs övervaka suspekta muslimska ungdomar - Jan Björklund)

- Införa en svensk litteraturkanon, bl.a. i integrationssyfte (Cecilia Wikström). Nu följt av ett förslag på en kulturkanon.

- Vurmandet för övergångsreglerna för öststatsländerna i samband med EU:s utvidgning

- Tredubbla antal poliser i "utanförskapsområdena"! (Lars Leijonborg)

- Det "svenska" ska vara grunden som alla ska stå på! (Mauricio Rojas)

- Tvinga invandrarflickor att vara med i sexualundervisningen mm (Nyamko Sabuni & Erik Ullenhag)

- Hela valrörelsen 2006 hade konceptet "Framtidens nyheter", som framhöll svenskheten som t.ex. "Svensk skola bäst i världen" och "Äntligen Nobelpris till Sverige"

- Riv i miljonprogrammen för integrationens skull (Nyamko Sabuni & Erik Ullenhag)

- FP kräver utegångsförbud i Rosengård (Johan Pehrsson)

- Förbud mot heltäckande slöja i skolan (Jan Björklund)

- Sämre föräldraledighetsvillkor för invandrare (Nyamko Sabuni)


SD har inget att göra i svensk politik – ett parti med hårresande värdegrund. FP borde hålla rent i den egna rabatten.

Sune Andersson