24 nov. 2013

Homofoben Dagerlind avundsjuk på hbt-boende!?

Hat- och rasistsajtens motor och Ekeroths bäste polare i rasismens dyngpöl, Mats Dagerlind är på krigsstigen igen.

Han är inte enbart arg, utan uppenbarligen djupt avundsjuk på att han som heterosexuell man inte får komma in på det nya äldreboendet för hbt-personer som nu slagit upp sina dörrar på Gärdet i Stockholm. Vilket han i en artikel i hat- och rasistsajten Avpixlat ondgör sig över.”På fredagen invigdes i Stockholm, endast några stenkast från där jag själv bor, något helt nytt, helt stolligt men dessvärre inte helt oväntat i dagens politiskt uppochnedvända Sverige. I ett av punkthusen på Gärdet öppnar nu Regnbågen – landets första seniorboende som exkluderar, diskriminerar och utestänger heterosexuella.


En grupp som idag verkligen skulle behöva få en chans att “vila från att ständigt behöva motivera sin inställning till kön och sexualitet” är i stället vi socialkonservativa – vi som tror på tolerans inom ramen för ett heteronormativt samhälle med folkhemmet och kärnfamiljen som grundval, vi som anser att FN:s barnkonvention som tillerkänner ett barn rätten till en pappa och en mamma bör gå före sexuellt atypiska personers rätt att inseminera eller adoptera barn in i sociala experiment och familjekonstellationer där de i stället för två föräldrar får nöja sig med en eller tvingas på fyra eller där pappa efter en könskorrigerande operation blir en ytterligare mamma.”


Dagerlind svamlar i vanlig ordning på i en som vanligt alldeles för lång och i långa stycken intetsägande artikel där han denna gång ondgör sig över de homosexuella.


”Det är vi socialkonservativa som ständigt attackeras och demoniseras för vårt försiktighetsprincipiella barnperspektiv och vår mer traditionella inställning till kön och sexualitet av ett vänsterliberalt åsiktsetablissemang där överskridandet av gränser, nedrivandet av normer och avskaffandet av traditioner närmast blivit ett självändamål. Att föra in nonsensord som “hen” i det svenska språket, implementera politiserat genustvång på förskolor, propagera för ett påhittat tredje kön och lyfta fram personer som hellre vill vara katt än människa är exempel på sådant som applåderas medan att stå upp för trygghet och tradition med folkhem och kärnfamilj bespottas.”


Sammantaget av Dagerlinds artikel så kan man klart utläsa att han nog är väldigt avundsjuk på att han som heterosexuell man, som han påstår sig vara, inte får tillträde till den här nya formen av äldreboende.


”Jag har precis själv blivit 55-plussare, bor högst upp i en fastighet utan hiss, dras med en del övervikt och ett ben som krånglar. Regnbågens seniorboende ligger bara ett par stenkast ifrån min nuvarande bostad. Det skulle kunna vara det perfekta boendet för mig. Jag funderar faktiskt på att lämna in en intresseanmälan. Om jag skulle bli nekad med hänvisning till min sexuella läggning kan jag inte betrakta det som något annat än ett brott mot Regeringsformens (grundlagens) andra paragraf och en rad andra nationella och internationella lagar och konventioner mot diskriminering på grund av sexuell läggning. Jag ser då ingen annan råd än att vända mig till Diskrimineringsombudsmannen, DO, och i värsta fall, om så skulle behövas, till Europadomstolen.”


Ja stackars Dagerlind. Övervikt och ben som krånglar gör att han vill komma in på ett seniorboende för hbt-personer och vila upp sin slitna lekamen.


”En grupp som idag verkligen skulle behöva få en chans att “vila från att ständigt behöva motivera sin inställning till kön och sexualitet” är i stället vi socialkonservativa.”


Men vänta nu här lite Dagerlind!? Om du vill få vila från att ständigt motivera din inställning till kön och sexualitet, vore det inte bättre om du, rent ut sagt, höll käften då?


Då skulle du ju själv få lugn och ro, för att inte tala om alla oss andra, heterosexuella som homosexuella.


Inte ens Avpixlats egna läsare var nöjda med Dagerlinds artikel idag.Något som helt plötsligt fick Dagerlind att "bredda" frågan? Vi på Slutpixlat kallar det att vända kappan efter vinden.Man undrar var gång man läser något skrivet av Dagerlind hur han ständigt lyckas med att göra dessa ologiska krumsprång?

Raffina Wall för Slutpixlat