12 nov. 2013

SD:s Jonas Åkerlund visar fascistpartiet SD:s rätta ansikte.SD:s vice partiledare, Jonas Åkerlund tycker att invandrare är parasiter och att man kan skicka hem tredje generationens invandrare om de begått brott till deras hemländer och i samband med detta utvisa hela släkten.

Vi har sagt det förr och säger det igen. Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt och rasistiskt parti som vad de än säger, fortfarande står fast kvar på sina fascistiska grunder.


Och talet om nolltolerans inom SD är naturligtvis rent nonsens då man låter de värsta rasisterna sitter kvar på toppositioner inom partiet. Nolltoleransen används enbart för att rensa ut politiskt obekväma elelement ur det egna partiet som hotar partitoppen.


Att Jonas Åkerlund försöker försvara sig med att det var elva år sen han gjorde dessa uttalanden känns enbart högst patetiskt, då det gång efter annan framkommer uppgifter om hur rasistiskt ledande Sverigedemokrater uttrycker sig. Och inte byter man sin grundideologi över en natt.


Inte ens vid användandet av den bästa såpa och den dyraste rotborsten från SD:s sida, så kommer de aldrig att lyckas med att tvätta bort det faktum att partiet är ett rent främlingsfientligt och rasistiskt sådant.

 
Nej, Jonas Åkerlund är inget annat än ännu en av dessa toppar inom SD som tycks klara sig undan repressalier enbart för att han tillhör den innersta kretsen inom partiet.


Och i vanlig ordning när det avslöjas vad vissa Sverigedemokrater har och gjort och sagt, så kommer man från SD:s sida ta på sig offerkoftan och anklaga media som ansvariga för det hela.


En inte alls ovanlig retorik som SD använder sig av då det stormar kring dem.


Raffina Wall för Slutpixlat