4 dec. 2013

Dårhussajten Avpixlat satsar på en kampanj!?


Det måste råda kristider för den av Sverigedemokraterna älskade hat- och rasistsajten Avpixlat.

För nu tänker man inleda en kampanj för spridning av Avpixlat?


”Avpixlat är i dag en etablerad maktfaktor och högst välbesökt webbplats inom svensk nyhetsrapportering och opinionsbildning, tillika ett kärt “hem på nätet” för mången Sverigevän. Det finns dock fortfarande många människor som av olika anledningar inte har hört talas om Avpixlat men som vi är övertygade om skulle uppskatta vårt innehåll ifall de bara hittade hit och själva kunde ta del av det. Vi påbörjar därför idag en ny större satsning med målet att sprida Avpixlat även till dessa hittills olyckligt ovetande läsargrupper.”


”Etablerad maktfaktor?” ”Olyckligt ovetande läsargrupperna!?”


Tror nog att de flesta vid det här laget är mer än väl olyckligt medvetna om att Avpixlat enbart är en etablerad hat- och rasistsajt och därmed en plattform för rättshaverister, främlingsfientliga och det övriga foliehattspatrasket som tillhör SD och inte kan se längre än näsan räcker på grund av den skelögdhet som sittande allt för nära en bildskärm orsakar.


Avpixlat efterfrågar i det första steget av sin kampanj en ”Brainstorming”, där seriösa diskussioner i kommentarsfältet efterfrågas?


Mission impossible säger vi då om detta, då det redan förekommer total hjärnstorm hos Avpixlats pöbel i kommentarsfälten och där ordet seriöst för dem är ett totalt okänt begrepp.


Sen ber Avpixlat dessutom sina läsare dessutom att tänka?


”Några centrala aspekter att tänka på angående dessa formuleringar är att de bör inriktas på att vara relativt korta och kärnfulla, väcka maximalt intresse/nyfikenhet, ha en seriös framtoning och slutligen speciellt inrikta sig på den typ av personer som kan tänkas vara ovetande om Avpixlats existens eller desinformerade om vad Avpixlat verkligen är, dvs. endast ha fått den nidbild av oss som PK-media desperat försöker sprida.”


”Desinformerade om vad Avpixlat verkligen är?” ”Nidbild av oss som PK-media desperat försöker sprida?”


”Kära” Avpixlat, det är ingen som kör med desinformation om vilka ni verkligen är, eller utmålar några nidbilder på er. Det klarar ni ju bara så bra av på egen hand. Det ni kallar desinformation och nidbild är ju mer ett signum för hur ni själva agerar.


”Inga idéer är för galna eller dumma, även om vi självklart inte kan sanktionera sådana som t.ex. bryter mot någon lag. Metoder som på olika sätt är påträngande eller störande för mottagarna är även dessa endast kontraproduktiva, så självklart måste det hela fortfarande alltid göras med finess.”


Ja nog hanterar Avpixlat saker och ting med ”finess.” Uthängning av minderåriga, förtal, hets mot folkgrupp och uppvigling är ju bara några av de ”finesser” Avpixlat ägnar sig åt om vi nu skall nämna ett par av de galenheter och dumheter som frekvent förekommer i Avpixlat.


Slutklämmen från Avpixlat-redaktionen säger mer om vad för typ av sajt Avpixlat egentligen är:


”Information om sakernas sanna tillstånd är makt, för att inte tala om grundstommen i en äkta demokrati. Låt oss därmed tillsammans fortsätta vrida denna idag monopoliserade makt ur stats- och gammelmedias lika krampaktiga som rabiat PK-vinklande grepp genom att nå ut till fler läsare än någonsin!”


”Information om sakernas sanna tillstånd är makt?”


Öhum… lika bra att Avpixlat inser att de aldrig kommer att bli den maktfaktor som de hoppas på då den ”information” Avpixlat sprider i mångt och mycket bygger på rena fördomar och lögner som köps av rasisternas foliehattsarmé utan en tanke på vilken vedervärdig och vidrig hatsajt Avpixlat egentligen är. Hos dem finns inget kritiskt tänkande, bara hat. Inte undra då på att Åkesson och SD har ett gott öga till Avpixlat.


Åkessons "goda" öga.

Dessutom så rinner ju ändå tiden sakta men säkert ut för Avpixlat, så den nya kampanjen de nu ämnar genomföra för att sprida sitt rasistiska budskap kommer ändå att få ett abrupt slut.

Tick tack, tick tack…


 

RN 

Raffina Wall för Slutpixlat