5 dec. 2013

Omvänd rasism!?

Ofta kan man läsa uttalanden i de sociala medierna från vissa ledande rasister i det svenska samhället såsom Ingrid Carlqvist, Mats Dagerlind, Kent Ekeroth m.fl. där de hävdar sig vara utsatta för omvänd rasism? Enbart av den enkla anledningen att de blir kritiserade för vad de just är. Rasister.

Vad de menar är alltså att anti-rasisterna utsätter dem för rasism?


Låt oss då bena ut begreppet om vad rasism egentligen är och vad omvänd rasism inte är.


”Rasism definieras i allmänhet som åtgärder, förfaranden eller tro som speglar en världsbild uppdelad i raser, en ideologi där människan är uppdelad i separata och exklusiva biologiska enheter som kallas "raser".


Att rasisterna kallar anti-rasisterna för rasister är ju naturligtvis en mega facepalm utan dess like.


Men då rasisterna själva gärna tar på sig offerkoftan och säger att de tillhör en grupp utsatta individer tillhörande en specifik separat biologisk enhet kallad ras, och därför på grund av detta hävdar att de är utsatta för rasism så förstår man att de själva inte egentligen förstår innebörden av varken orden ras eller rasism. Sällan en rasist egentligen inser att den är just en rasist.


Vad rasisterna dock fullständigt missar i sammanhanget, är det faktum, att genom att hävda att anti-rasisterna använder ”omvänd rasism” mot dem, faktiskt själva erkänner vad de just är. Rasister.


Dubbel facepalm med andra ord!


Logiskt tänkande har aldrig varit rasisternas starka sida.Curt Latinosson för Slutpixlat