3 dec. 2013

Ingrid Carlqvist har noll koll! Som vanligt!

I en artikel igår här i Slutpixlat, med anledning av Dispatch Internationals Ingrid Carlqvists ”formidabla” framträdande i den högerextrema och fascistiska radiokanalen Radio Länsman där Ingrid Carlqvist tycker att lagen mot förintelseförnekan bör tas bort, så utrycker sig Carlqvist i vanlig ordning otrevligt mot en av sina meningsmotståndare på Twitter när denne hänvisar till vår artikel.

Inte bara är Carlqvist otrevlig, hon har också noll koll på hur det ligger till med det här om lagen mot förintelseförnekelse.


För i Radio Länsman så utrycker hon med stort eftertryck att det är dumt att det finns en lag mot förintelseförnekande i vissa Europeiska länder och att denna bör tas bort.


När hon senare Twittrar om samma sak tycks hon helt ha ignorerat/glömt vad hon själv sagt och ifrågasätter om en sådan lag finns?Ja Ingrid Carlqvist! Det finns faktiskt en lag mot förintelseförnekande i EU. Den lag du själv ville ta bort men sedan uppenbarligen glömde att den fanns?

För i en rättsakt som behandlar bekämpandet av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen och som antagits av Europeiska Unionen så framgår det klart och tydligt i artikel 1, punkt C, att förintelseförnekan bryter mot lagen.


”Offentligt urskuldande, förnekande eller flagrant förringande
av brott som folkmord, brott mot mänskligheten och krigs-
förbrytelser enligt definitionen i artiklarna 6, 7 och 8 i Inter-
nationella brottmålsdomstolens stadga, riktat mot en grupp
av personer eller en medlem av en sådan grupp, utpekad
med åberopande av ras, hudfärg, religion, härstamning eller
nationellt eller etniskt ursprung, om gärningen begås på ett
sådant sätt att den är ägnad att uppmana till våld eller hat
gentemot en sådan grupp eller en medlem av en sådan
grupp.”Ja Ingrid Carlqvist, gå och skäms nu! Dubbelt upp! För någon som dessutom tycker att man i yttrandefrihetens namn bör kunna förneka förintelsen bara för att som Carlqvist sade på Radio Länsman: "Om man inte tillåter stollarna att säga dumma saker så får man en hel generation som inte vet hur man argumenterar emot stollar.”, så behöver man egentligen inte undra på vem som är stollen i det här sammanhanget.


Raffina Wall för Slutpixlat