2 dec. 2013

Sverigedemokraterna och Svenskarnas parti går samman!

Att SD och SvP skulle gå samman är naturligtvis en utopi med tanke på hur SvP gör allt för att fiska röster i de Sverigedemokratiska vattnen genom att påstå att SD inte är främlingsfientliga eller rasistiska nog. En retorik som lär locka över många SD:are som uppenbart avskyr att ens höra talas om Åkessons tal om nolltolerans mot rasism.


Men då vi i Sverige tyvärr har två ”större” partier som grundar sin politik på fascism där främlingsfientlighet och rasism är deras gemensamma ledstjärna så vore väl det ändå bättre om dessa två intoleranta partier slog sina smutsbruna säckar samman och bildade ett gemensamt parti.

Då slapp de ju att träta sinsemellan om vilket parti som är det ”rätta” nationalistiska partiet i Sverige och för Sverige. Och Åkesson slapp ju att hyckla om sina främlingsfientliga och rasistiska åsikter.


Och för att undvika konflikter mellan fascisten Åkesson och neonazisten Jacobsson vid en sammanslagning så borde de naturligtvis dela på ledarskapet likt de gör i Miljöpartiet och ett passande prefix för dessa två herrar borde då naturligtvis vara rasist. Rasiströr.


Och som för att sammanviga de bägge, borde de även enas om ett nytt partinamn som inte enbart associerar till var de kommer ifrån utan även deras verbala oförmåga och retoriska ofärdigheter.


Så låt oss presentera:


Svenska Foliehattspartiet SF (p) Där p, står för paranoid och där den fascistiska dårhusnationalismen kan flöda fritt.


Dock beklämmande att i vi det demokratiskt och upplysta Sverige år 2013 åter har fascistiska partier som förmedlar sina vidriga budskap. Har inte historien lärt oss att dessa fascister inte hör hemma i den civiliserade världen?


Curt Latinosson för Slutpixlat