5 dec. 2013

STORMVARNING FÖR SD!


Med anledning av stormen Sven, som drar fram över vårt land, så utfärdar också SMHI en klass 3 varning vilket innebär att mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.

Slutpixlat vill i sammanhanget, då det talas om extrema ting som kan innebära en stor fara för allmänheten och störa viktiga samhällsfunktioner, även utfärda en klass 4 varning för extremnationalisterna Sverigedemokraterna.


Senast en sådan varning utfärdades var 1939 och det extrema ovädret upphörde tyvärr inte förrän 1945 då under denna period ett enormt antal människor fick sätta sitt liv till.


Prognosen för denna nya extrema situation som nu Slutpixlat varnar för beräknas förhoppningsvis avtyna någon gång efter september 2014 innan allt för många människor far illa i verkningarna av extremnationalisterna Sverigedemokraternas framfart. 


Namnet på detta extrema ovädersfenomen har förövrigt döpts till Jimmie.

John Pohliticus Extremmeteorolog