15 jan. 2014

Först Axel Caesar Heder och nu Ingrid Carlqvist!?

Historieokunskapen hos rasisterna kan ibland ta sig rent skrämmande uttryck.

Som när den Sverigedemokratiske SDU-politikern Axel Caesar Heder häromdagen undrade varför så många muslimer tar sin religion på för stort allvar när inte kristna gör det? Något han sade sig inte begripa och efterlyste därefter var det kristna förtrycket och terrorgrupperna fanns. Något vi på Slutpixlat omgående upplyste honom om.


Dispatch Internationals chefredaktör och ledande islamofob Ingrid Carlqvist är inte sen att haka på denna historiska okunnighet då hon till och med efter ett besök i Israel inte insett att Israel ockuperar Västbanken, Gazaremsan och Golanhöjderna.

 

Låt oss då uppfriska den historieokunniga Ingrid Carlqvist med lite fakta angående den ockupation som Israel de facto utövar på Västbanken, Gazaremsan och Golanhöjderna.


”Västbanken är sedan 1967 ockuperat av Israel. Det avgränsas av de så kallade 1967 års gränser. Israel har upprättat ett flertal bosättningar på området, vilket samtliga är olagliga eftersom Fjärde Genevèkonventionens artikel 49 förbjuder en ockupationsmakt att förflytta sin egen befolkning till ockuperat territorium.


Sedan 1979 har både FN:s säkerhetsråd och FN:s generalförsamling åtskilliga gånger röstat igenom resolutioner som fördömt och olagligförklarat den israeliska ockupationen.  USA, EU, samt Internationella domstolen i Haag refererar till Västbanken som territorium ockuperat av Israel. 2004 underströks återigen palestinsk rätt till territoriet genom Generalförsamlingens resolution 58/292.


Gazaremsan betraktas fortfarande EU och FN som delvis av Israel ockuperat område. Israel blockerar, tillsammans med Egypten, Gazaremsan. Varken människor eller varor kommer in eller ut från remsan utan Israels tillstånd.


Golanhöjdernas ockupation av Israel har varken godkänts av FN eller något annat land och FN har i resolution 497 även ogiltigförklarat denna ockupation då den strider mot internationell rätt.”


Man måste efter att ha läst diverse mindre begåvade uttalanden från diverse rasister egentligen ifrågasätta deras trovärdighet då så uppenbart inte ens är medvetna om den närmsta nutidshistorien.


Och skulle det mot förmodan visa sig att de kan lite om historia, så inte allt för ofta ifrågasätter de den och hävdar att det nog inte var så, och då enbart för att historien ska passa in i deras förvridna världsbild.  Ibland så hjälper det inte hur mycket relevant och sann fakta man kan uppvisa för dessa rasister. Historien är ändå fel? 


För i rasisternas värld är det allt för ofta som konspirationsteoriernas lögnare och dess företrädare firar triumfer på bland annat hatsajter som Avpixlat, Exponerat, Dispatch International, Fria Tider och Realisten. För i sin uppenbara historieokunskap som dessa individer som läser dessa hat- och rasistsajter är, så är de därmed tämligen lättlurade offer för personer som har en grumlig politisk agenda.
 
Raffina Wall för Slutpixlat