16 jan. 2014

Sverigedemokraterna, de nya utvandrarna?

Efter IRM:s avslöjanden om den Sverigedemokratiske politikern i Kalix, Kjell Hedlunds rasistiska och homofoba uttalanden på sin Facebooksida så har nu Hedlund sparkats från sina uppdrag.

Carita Elfving, gruppledare för Sverigedemokraterna i Luleå säger till Nordnytt att de åsikter som politikern ger uttryck för inte är något som Sverigedemokraterna i Norrbotten ställer sig bakom.


”Han är ångerfull men sådant här agerande får konsekvenser”, säger hon.


Hedlund själv har upprepade gånger sagt att han inte gillar Sverige och vill flytta härifrån om han får chansen.


Sådana uttalanden har man hört förr från företrädare för det Sverigedemokratiska partiet. Och en mer känd Sverigedemokrat, som efter att offentligt på film gjort bort sig och valt att lämna landet var ju Erik Almqvist.


Han valde att bosätta sig i Ungern då han ansåg att klimatet där var bättre. Det vill säga det politiska klimatet.


”Kort uttryckt kan man säga att frihetlig socialkonservatism och nationalism är norm i Ungern och den svenska fåran av genus och mångkulturalism får man leta efter sympati för.”

Och när Almqvist uttrycker sig så, är det inte så svårt att förstå varför han och hans SD-vänner gillar den politiska utvecklingen i Ungern. För Almqvists kompisar i nationalistiska FIDESZ och fascistpartiet Jobbik har ju på egen hand drivit igenom följande ändringar i den ungerska grundlagen som för Almqvist och hans SD-vänner måste ha framstått som en våt dröm för dem.


Den 11 mars 2013 röstade det ungerska parlamentet igenom omfattande ändringar av författningen. De ändringar som godkändes är följande: Åsiktsyttringar som skadar den ungerska staten får förbjudas. Politisk kampanj får endast förekomma i statliga medier. Begreppet "familj" utesluter numera ogifta par, barnlösa par och samkönade par. Hemlösa får inte uppehålla sig på allmän plats. Författningsdomstolen får hädanefter bara kritisera ändringar av grundlagen men får inte kritisera lagarnas innehåll, eller grunda sina beslut på tidigare rättpraxis. Diskriminering på grund av ålder, kön och sexuell läggning är inte längre uttryckligen förbjuden. Medborgarnas rättigheter att klaga hos författningsdomstolen begränsas. Den som missbrukar sin rätt att klaga kan åtalas och straffas.


Om det nu är så många Sverigedemokrater som inte känner sig hemma i det mångkulturella Sverige så får de väl utvandra till Ungern då. Det vill säga om Ungern nu vill ta emot er då ni per automatik faktiskt blir invandrare i detta land. Något ni kanske inte tänkt på.


Men önskar nu vissa Sverigedemokrater att lämna landet då de inte längre känner sig hemma här så ska vi naturligtvis inte hindra dem. Ett litet utflyttningsbidrag kanske skulle locka fler missnöjda SD:are att utvandra? Destinationsland får de naturligtvis välja själva. Men då Sverigedemokraterna redan har en ”ambassadör” i främlingsfientlighet och rasism i Ungern så kanske valet inte blir så svårt.


Men glöm inte att ni som EU-medborgare måste registrera er uppehållsrätt om ni avser att stanna längre än 90 dagar. Annars anses ni som illegal invandrare och kastas utan pardon ut ur landet.


Och se för all del till att ni har en registrerad bostad också. För är ni hemlösa i Ungern får ni inte uppehålla er på allmän plats. Ni kan ju inte alla få plats hemma hos Almqvist.


Men vill ni verkligen slippa alla teknikaliteter så kan ni skaffa er ett permanent uppehållstillstånd genom att köpa en femårig statsobligation för den ringa summan av minst 250,000 Euro och därtill betala en rejäl avgift.


Så ha det så trevligt i ert nya hemland där pressfriheten och yttrandefriheten är inskränkt och där antiziganismen och antisemitismen fritt får florera utan att någon ingriper.


Där borde ni Sverigedemokrater verkligen känna er som hemma.


Ungerska fascister på marsch.

Bon Voyage!

Raffina Wall för Slutpixlat