9 feb. 2014

Erik Almqvist vill spela in ny video? För kärnfamiljen!?

Den ”landsflyktige” järnrörsmannen Erik Almqvist vill att det spelas in en protestvideo till stöd för kärnfamiljen och nationen? Om OS hamnar i Sverige.

Anledningen till detta är att Almqvist anser kärnfamiljen aktivt motarbetas här i Sverige?Och anledningen till att Almqvist tycker så här är denna video som visar sitt stöd till de förtryckta HBTQ - aktivisterna i Ryssland. 

 

Något som uppenbarligen inte är i Almqvists smak. Då han uppenbarligen inte heller tror att det finns några homosexuella i Ryssland!?


Vi vet ju sen tidigare via homofoba utspel från andra Sverigedemokrater vad deras åsikter om homosexuella och förövrigt hela HBTQ - rörelsen är. Som med allt som inte faller innanför den av SD vedertagna normen vad som anses vara normalt så ska det istället nedvärderas mot eller hatas mot.

 
Nej bättre att Almqvist ägnar sig åt det han kan när det kommer till filminspelningar. Järnrörssvingande, våldsinspirerade o rasistiska utflykter i Stockholmsnatten med ”demonfilmaren” Ekeroth vid sin sida. För det är väl endast då de handlar i "nationens" intresse. det vill säga deras syn på nation. En fascistdiktatur.

Raffina Wall för Slutpixlat