24 feb. 2014

Sverigedemokrater lever kortare liv än andra!

Ny forskning från Columbia University visar att människor som hyser homofoba åsikter tenderar att leva betydligt kortare än andra.

Forskarna bakom undersökningen menar att den ökande hälsorisken ligger i att personer som hyser fördomar ofta är mer stressade och bär på mer ilska, något som kan leda till hälsoproblem.

Så bland annat Sverigedemokraten Björn Söder lär få ett ganska kort liv då han anser att homosexualitet är en sexuell avart fullt jämförbar med tidelag och pedofili. Ett klart homofobt uttalande från Söder där han i ett slag helt på egen hand förkortar sitt liv.Och då generellt sett Sverigedemokrater bär på inte bara fördomar mot homosexualitet, utan även invandrare och flyktingar så gör detta att de på grund av dessa fördomar kommer att korta sina liv.


Slutpixlat vill inte ha några åsikter om på vilket vis SD och dess sympatisörer ska leva sina liv. Men klart är att fördomar gentemot andra människor på grund av deras sexuella läggning, etnicitet, hudfärg eller religion inte är ett hälsosamt liv. Bättre då att leva ett liv utan fördomar eller ilska och hat. Det vill säga att allt är bättre än att vara just Sverigedemokrat. Ur ett rent hälsoperspektiv då vill säga. 

Curt Latinosson för Slutpixlat