6 feb. 2014

Thoral Alfsson slår knut på sig själv!

Att den Sverigedemokratiske riksdagsmannen Thoralf Alfsson inte har mycket till övers för media har vi ju vetat länge.

Men nu i sitt senaste blogginlägg så vet i katten om han inte slår en rejäl knut på sin egen argumentation.


För nu granskar Thoralf Alfsson granskningsnämnden för radio och tv och tycker att den är politiskt snedfördelad och därför inte kapabel att fatta rätt beslut.


Det vill säga gå SD till mötes.


Som grund för sitt påstående åberopar Alfsson en rapport om var partisympatierna ligger hos de som är anställda på SVT och SR. En rapport som Alfsson tycker är helt ”häpnadsväckande!”


”Hela 83 procent av de anställda på SVT sympatiserar med de rödgröna!?”


”Som Sverigedemokrat använder vi ju ofta begreppet politisk korrekthet. Vi vet ju precis hur vi definierar detta då vi själva upplever att vi särbehandlas av media. Hur upplever de partier som då befinner sig på den andra sidan det hela. Gör de några anmälningar till Granskningsnämnden?


Därför har jag nu tittat på hur det ser ut med anmälningar till Granskningsnämnden för några partier.


För Miljöpartiet finns bara sex anmälningar. Varav tre rör sändningstillstånd och två av de andra anmälningarna i stor utsträckning egentligen handlar om Sverigedemokraterna. Den sista anmälan som finns har inte Granskningsnämnden funnit det aktuella inslaget.


När det gäller Vänsterpartiet är verkligheten ungefär densamma.


Vid en sökning på Vänsterpartiet finns endast 5 anmälningar, varav tre rör sändningstillstånd.


Jag kan bara konstatera att Miljöpartiet och Vänsterpartiet aldrig känner sig orättvist behandlade i media eller att SR och SVT inte följer regelverket. Men med tanke på var medarbetarna på public service har sina partisympatier så är det knappast förvånande.


När man däremot söker på Sverigedemokraterna framträder en helt annan bild. Även om detta inte är någon vetenskaplig undersökning så blir jag minst sagt fundersam över det stora antalet anmälningar och jag tror knappast att det rör sig om några okynnesanmälningar. Snarare tror jag att det är tvärtom. Det skulle finnas utrymme för än fler anmälningar.”


Thoralf Alfsson är alltså bekymrad över att det stora antalet anmälningar från Sverigedemokrater inte behandlas på ett lika objektivt sätt som övriga anmälningar. Han tror dessutom att det inte rör sig om några okynnesanmälningar från Sverigedemokraterna och deras sympatisörers sida?


Låt oss då upplysa Alfsson att Sverigedemokraten Kent Ekeroths projekt, hat- och rasistsajten Avpixlat, ofta uppmanar sina läsare att lämna in anmälningar till Granskningsnämnden de gånger då de på något vis tycker att SD blivit felfördelade. Likaså görs på den av kriminella drivna hat- och rasistsajten Exponerat.


Så antalet så kallade okynnesanmälningar från missnöjda SD sympatisörer torde nog vara ganska stort.


Att sen Alfsson också försöker vinkla det till, att vilka partisympatier som de som sitter i Granskningsnämnden har, skulle vara avgörande för hur de bedömer anmälningar känns ju enbart patetiskt då Granskningsnämnden har samma regler att följa oavsett vem som lämnar in anmälan eller vilket program det rör sig om. SD och Alfsson har alltid varit pigga på att göra politik av i princip allt när det inte går deras väg.


Sen kunde man också önska att Thoralf Alfsson läst hela den rapport han hänvisar till i sin blogg. För enligt denna är inte svaret så enkelt och entydigt som Alfsson vill göra denna rapport gällande. Frågan om hur partisympatier inverkar på journalisters arbete och hur den påverkar deras objektivitet och vilka beslut de därefter fattar är betydligt mer komplicerad enligt rapportens författare.


Raffina Wall för Slutpixlat