29 mars 2014

Sverigedemokraterna fejkar siffrorna om antal våldsbrott!

 INSÄNDARE.

Sverigedemokraterna är de som påstår att de är de som vågar tala sanningen som de andra sex riksdagspartierna försöker mörka ned när det gäller invandrare.  Om man nu ser på de påståenden de har visar det sig att de inte har något att komma med. Syftet är att med hjälp av att förstärka våra fördomar mot andra folkgrupper så ökar vår rädsla och att vi handlar därefter. SD vill ju naturligtvis då att vi ska handla efter fördomarna och  lägga vår röst på SD.

 


Sverigedemokraterna påstod inför valet 2010 att Sverige drabbats av en ny våldtäktsvåg på grund av invandringen. De menade att irakier var oerhört överrepresenterade i 144 domar som de gått igenom. 10,5% av gärningsmännen var irakier. Onekligen är ju detta så att man höjer lite på ögonbrynen för det är ju ett allvarligt brott. Går man djupare i dessa uppgifter så ser man att det enbart rör sig om 12 irakier. Några av dem är dömda för mer än en våldtäkt. Istället för att redovisa antalet väljer SD att presentera sina tal i procent för att budskapet får då en större effekt. För om man ser till antalet så faller deras resonemang. SD menar att Oslo polisen också har kommit till samma slutsats när de går ut i media med att samtliga 46 våldtäkter under tre år är begångna av invandrare med nordafrikanskt påbrå. Det är enligt min uppfattning en helt felaktig slutsats från SD sida. För om man ser var dessa överfallsvåldtäkter skedde så var det i nordens tredje största stad. Det rör sig då om 12-15 per år. Polisen redovisar i antal och inte i procent. De menar nämligen att man inte kan dra så långtgående slutsatser som vissa vill göra. Oslopolisen gör en betydligt mer seriös rapport än vad SD gjorde med sin genomgång av svenska domar.

Sverigedemokraterna menar också att våldsbrott och mord har ökat sedan 70-talet och at det beror på den sk. massinvandringen. Deras budskapstrumpet Avpixlat försöker styrka detta med att bl.a. lägga upp en video där man kan se hur en invandrarungdom ger sig på en svensk ungdom som kan inte kan försvara sig.  Avpixlat kommenterar videon med på ett nedsättande sätt om invandrare. Nu var denna video en fejkvideo,  men vad gjorde det enligt Avpixlat, de fick ju ut sitt budskap.

Vad gäller våldsbrott så har forskning från Lunds universitet visat att det är en procent som står för två tredjedelar av samtliga våldsbrott. Det är de ungas aggressivitet och kriminella debut som är avgörande för om man blir en våldsbrottsling. Forskarna menar att det är tidiga insatser kan stoppa utvecklingen. Undersökningen är baserad på en kartläggning av två miljoner svenskar och visar att risken för återkommande våldshandlingar ökar om man har aggressivitetsproblem som ung. Forskarna har kommit fram till att om gärningsmannen har minst en förälder med utomskandinavisk bakgrund så medför detta ytterst marginell riskökning. BRÅ kom ut 2012 med en rapport som visade att dödligt våld i Sverige har minskat. Domar för försök till mord har dock ökat men det beror på att domstolarna ser strängare idag på grova våldsbrott så där man tidigare dömde för grov misshandel dömer man idag till just försök till mord enligt BRÅ. SD anhängare säger också att detta beror ju också på att sjukvården blivit bättre utan att inte här heller tänka på att de säger mot sig själva på flera sätt. Sjukvården i Sverige har blivit bättre trots invandringen. Sjukvården i Finland är lika väl utvecklad som i Sverige men har betydligt mindre invandring än Sverige, där är dödligt våld dubbelt så stort som i Sverige per 100.000 invånare. Ett mönsterland enligt SD och dess anhängare. BRÅ tar även upp att gärningsmannen ofta har någon form av relation till offret och att gärningen sker i missbruksmiljöer där bl.a alkohol förekommer. Alkohol är ju fortfarande den största missbruksdrogen och mig veterligen så dricker vare sig judar eller muslimer alkohol.

SD går ofta ut och menar att de för samma politik som övriga Europas stora politiker som t.ex David Cameron. De menar att han dödförklarar det mångkulturella samhället i sitt tal i München.   Flera SD politiker utnyttjade detta. Går man till källan så kan man direkt se att det var absolut inte något sådant i hans tal, snarare tvärtom. Han förkastade den högerextrema politik som le Pen och Åkesson står för. Men vad då budskapet som gick ut var ju viktigare än sanningen tycks dessa damer och herrar resonera.

När man då tar upp relevant fakta som påvisar att SD sprider fördomar istället för fakta så angrips man av dem och dessa anhängare för att sprida hat, lögner mm. Vidare så menar de att forskningsrapporterna aldrig skulle få redovisas om de kom fram till något annat, därför det passar inte den härskande mångkulturella ideologin dvs pk-etablissemanget. Jag tror snarare att SD och dess anhängare misstänker att deras motståndare handlar precis som de själva gör när de ska föra fram sin politik. SD riskerar därför att falla för sina egna fördomar.


Tor Nilsson

Mer om Affes statistikblogg: Affes statistikblogg. Bloggen där sanningen är underordnad.