28 mars 2014

Vårt vackra land har fått sig en funderare.

INSÄNDARE.

Vårt vackra land har stil, klass och tradition genom att vara en nation som står för de demokratiska grundprinciperna om människors lika värde, likabehandling oavsett kön eller sexuell läggning samt förbud mot diskriminering på etnisk eller religiös grund. Ändå förekommer det diskriminering i vårt land som inte är acceptabelt.

 

I dagarna har vi sett att diskriminering i Sverige är ett vanligt förekommande agerande trots att det i vår grundlag står att sådant är förbjudet. Att det står i vår grundlag beror på att det är samhällets skyldighet att skydda den enskilde individen från att få sina mänskliga fri- och rättigheter kränkta. FN:s deklaration om de mänskliga fri- och rättigheterna tillkom den 10 december 1948. Anledning var de hemska saker som kom fram efter andra världskriget. Världssamfundet hade kommit fram till hur ett land skulle vara för att inte kränka människors värdighet.

Det har nu åter framkommit att affärsidkare, såsom hotell och bensinmackar, i vårt samhälle ändå brutit mot de mänskliga fri- och rättigheterna är under all kritik.. Man kan ställa sig frågan hur det kommer sig några av oss svenskar anser att vi ska få ta ett individuellt ansvar för vårt beteende men att invandrare och romer ska få ta ett kollektivt ansvar?

Det är inte förvånande att SD politiker i riksdagen som Björn Söder tycker att det inte är frågan om någon diskriminering utan romerna själva måste förstå varför de mänskliga fri- och rättigheterna inte gäller dem. Det som skrämmer mig är att flera tycker att det inte är något problem att kollektivisera minoriteters ansvar samtidigt som man anser att majoriteten ska ha ett individuellt ansvar, utan att tänka på vilka konsekvenser detta kan få. De tänker inte på att detta visar att man har olika syn på människors värde och vad kan man då kalla dessa med detta synsätt?

Alla har vi fördomar och vi måste därför se till att fördomar inte blir till sanningar. Varje människa är unik och ska betraktas så. En bensinstation eller ett hotell har rätt att stoppa en människa att handla eller hyra varor från verksamheten. Men att låta någon ta ansvar för vad en annan gjort bara för att de t.ex. har samma åsikt, klädsel, nationalitet eller tillhöra samma folkgrupp som annan person som begått brott mot verksamheten är inte acceptabelt.

Att sverigedemokraterna anser detta diskriminerande beteende är naturligt är inte förvånande då de i sitt principprogram visar på vad de anser vara demokrati utifrån deras definition av folkstyre. De talar ju även om en nedärvd essens. För att kunna genomföra denna politik har de delat upp folkgrupper i tre olika kategorier varav en utgör ett hot mot den svenska national- och kulturidentiteten.  Statsvetare kallar detta för att vara ett apartheidliknande system.

Genom detta godkännande av diskriminerande synsätt får man igång onda krafter. Det börjar med hatbrott som nedbränningar av kyrkor, synagogor, moskéer och påhopp på individer från olika minoriteter m.m. Under 30-talets Tyskland fick judarna och andra minoriteter lida för att fördomar fick styra. Fördomarna blev till sanningar och folk tyckte det var ok att rösta så att Nazisterna fick regeringsmakten. Vilka konsekvenser det blev vet vi och just därför såg FN till att den 10 december 1948 att deklarationen om de mänskliga fri- och rättigheterna kom till. Denna organisation som bl.a. SD:s Kent Ekeroth vill slänga på soptippen. En FN deklaration som Björn Söder (SD) anser bara gäller vissa grupper och därmed okej att bryta mot.


Tor Nilsson