20 apr. 2014

Slutpixlat dementerar!

Slutpixlat media önskar klargöra ett par saker. Det har på de sociala medierna spekulerats vilt om vilka som ligger bakom Slutpixlat och vem eller vilka som sponsrar vår verksamhet.

De som mest och frekventast spekulerar tycks vara de som inte riktigt tycker om vårt antirasistiska arbete. Det vill säga rasisterna.


Förslag såsom att Tidskriften Expo, LO, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberal ungdom, Grön ungdom eller Aftonbladet skulle ligga bakom Slutpixlat har dykt upp.


 


Några tror även att Slutpixlat är Expressens chefredaktör Thomas Mattssons privata projekt. Eller att vi överöses med pengar från journalisten Robert Aschberg.

Finns till och med de som tror att vi uppbär statligt anslag för vår verksamhet och allt sköts av journalister från Sveriges Radio?


Låt oss då en gång för ALLA dementera alla dessa spekulationer och rykten, och klargöra ett par saker.


Slutpixlats redaktion består av ett antal individer med vitt skilda politiska, religiösa och etniska bakgrunder.


Vi är inte sponsrade av någon media koncern, organisation eller politiskt parti. Vår verksamhet bygger helt på oavlönat frivilligt arbete och alla omkostnader för att driva Slutpixlat tas ur redaktionsmedlemmarnas egna fickor.


Målet med Slutpixlats verksamhet är att bekämpa främlingsfientlighet och rasism i alla dess former. Vi tolererar eller uppmanar inte heller till politiskt våld i någon form, vilket vissa tycks tro. Våld oavsett vilket politiskt håll det skulle komma ifrån finner vi helt oacceptabelt.


Slutpixlat arbetar inom de demokratiska ramarna vi har i Sverige och förespråkar ett mångkulturellt samhälle där full religionsfrihet ska gälla oavsett vilket trossamfund man tillhör. Även anser vi att oavsett vilken etnicitet man tillhör skall man också ha rätten att behålla sin etniska särart och dess traditioner utan inskränkningar. Och att människor med olika sexuell läggning ska få ha denna anser vi naturligtvis också vara en självklarhet. Ingen ska behöva bli diskriminerad på grund av sin tro, etnicitet eller sexuella läggning.


Men så länge det finns mörka krafter i vårt samhälle som inte accepterar eller respekterar de grundläggande mänskliga rättigheterna som bör finnas i ett modernt demokratiskt samhälle som Sverige, ja så länge kommer vi på Slutpixlat att finnas till och fortsätta vår kamp.


Slutpixlatredaktionen