3 apr. 2014

Utlandsboende Sverigedemokrater, är de svenskfientliga landsförrädare?

Slutpixlat fick syn på en Facebooksida enkom för Sverigedemokrater boende i Thailand?


Nu har alltså sådana Sverigedemokrater som valt att fly Svea rike av olika anledningar skapat sig en egen Facebooksida i Thailand.


Men hur rimmar egentligen detta med SD:s partiprogram? Där talas ju det mycket om att vara lojal mot sitt hemland.


"På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den
svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en
del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur."


(Kap 5. Sverigedemokraterna och nationen)


Så har då inte de Sverigedemokratiska sympatisörer som då valt att flytta till Thailand bytt sin lojalitet, identitet och kultur? Om så är fallet så är ju dessa Sverigedemokrater högst illojala mot just sitt parti. Och då blir de ju också enligt SD:s sätt att se på det här med vilka som är lojala mot nationen rent av svenskfientliga landsförrädare.


Och sen så anser ju också SD att man skall kunna bli av med sitt svenska medborgarskap om man inte är lojal mot nationen. Det vill säga inte är stadigvarande bosatt i Sverige under en längre tid.


Undrar förövrigt om Erik Almqvist tänkte på detta när han tog på sig offerkoftan och landsförvisade sig själv till Ungern?


Nåja, nu är ju endast 37 individer medlemmar i denna Facebookgrupp för Sverigedemokrater bosatta i Thailand. Och vi måste naturligtvis då också undra varför Kent Ekeroth är med i denna grupp? Planerar han ett framtida liv i Thailand efter valet i höst. Eller trivs han med det övriga klientelet som är med i gruppen? En Bandidos medlem. En före detta moderatpolitiker ifrån Botkyrka som sedan blev Sverigedemokrat, Karl-Otto Hulterström. Ni vet han som spred en massa homofoba kommentarer på internet. Ett halvt dussin andra kända rasistiska näthatare är också med i gruppen. Och alla riskerar de att av SD ledningen utses som landsförrädare då de uppenbarligen valt att bryta sin lojalitet gentemot Sverige genom att bosätta sig utomlands.


Ibland slår SD:s politik dem själva i nyllet som en välriktad spark från en häst.
 
Raffina Wall för Slutpixlat