16 maj 2014

Erik Almqvist: Förenta Nationerna är en vänsterradikal intresseorganisation!

Med anledning av att FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon går ut och varnar för främlingsfientlighet så tar den järnrörssvingande och i ”frivillig” exil levande Sverigedemokraten Erik Almqvist bladet från munnen.


Vi förmodar att vad som retat upp Almqvist är följande uttalande av FN:s generalsekreterare:

 ”Men se upp för opportunister som använder migranter som syndabockar för politiska vinster. Särskilt under tider med hög arbetslöshet måste vi vara uppmärksamma på tendensen att använda migranter som syndabockar. Vi måste övervaka rasistisk och främlingsfientlig retorik, och bemöta den med hårda fakta, förståelse och tolerans", understryker FN-chefen.


Almqvist måste uppenbarligen som den rasist han är känt sig djupt kränkt av FN-chefens uttalande.


Vidare säger Ban Ki-Moon, i en intervju gjord av SvD med anledning av hans medverkan på Global Forum on Migration and Development här i Sverige så här:


”Migration är inget hot, inget negativt. Man ska inte tro att migranter tar inhemska jobb eller skapar sociala problem. Migranternas mänskliga rättigheter och värdighet måste respekteras bättre. De får inte diskrimineras oavsett deras legala status. De måste ha hyggliga arbetsförhållanden och rättvisa löner.”


Han uppmanar länder som Sverige och många andra att visa större tolerans för att invandrare lättare ska kunna integreras i samhället. "Synen på migranter är i dag alltför negativ", menar han.


Och bara för att FN-chefen varnar för främlingsfientlighet och tycker att man ska visa större förståelse och tolerans mot migranter så utmålar därför Erik Almqvist FN som en vänsterradikal intresseorganisation?


Det här med att kalla i princip nästan alla som inte delar Sverigedemokraternas åsikter för vänsterradikala eller vänsterextremister oavsett om de är det eller inte, är naturligtvis ren sandlåderetorik från SD:s håll då argumenten för dem tryter.


Och på sista tiden så har det från SD:s företrädare nästan blivit legio att kalla sina politiska motståndare för vänsterextremister.  Till och med den moderate statsministern, Fredrik Reinfeldt är i vissa SD-politikers ögon en vänsterextremist?


Men det är egentligen inte så konstigt då Sverigedemokraterna aldrig egentligen haft några vettiga argument för sin politik. För främlingsfientlighet och rasism är ingen politik. Det är enbart ett rent hat mot sina medmänniskor. Och sånt har vi fått mer än nog av nu!


Raffina Wall för Slutpixlat