24 maj 2014

SD redovisar en verklighet som inte stämmer angående kriminaliteten i Malmö och Södertälje.

INSÄNDARE.

Det är tydligen så att Sverigedemokrater och dess anhängare lever i annan verklighet än den jag lever i. Ta bara Jimmie Åkessons samtal med terapeuten i i SVT för en tid sedan.  Han beskriver då en historia om Sölvesborg och hur invandringen påverkat kommunen och hans barndom negativt. Nu har Sölvesborgsbor reagerat och visat på en annan historik för byn än den Jimmie Åkesson redovisade. De har olika verklighetsuppfattningar. Men nu är det tydligen så att  SCB:s statistik rörande invandringen i Sölvesborg ligger Sölvesborgsbornas verklighetsuppfattning närmare än Jimmie Åkessons. Utifrån det tycker jag att Åkesson tar på sig en offerkofta som han egentligen inte behöver. Likadant är det med Sverigedemokraters och dess anhängares uppfattning om Malmö och Södertälje. De kallar dessa städer för Sveriges motsvarighet till Chicago och tar upp hemska enskilda brott som begåtts av invandrare som om detta drabbade fler i dessa städer än i andra pga invandringen . Vi kan se att denna bild som så skickligt spridits ut faktiskt inte stämmer med verkligheten.

"Trygghetskänslan har förbättrats i stort sett i hela Sverige efter 2005. Även mängdbrott som stöld och skadegörelse har minskat. Det är dramatiska förändringar," säger Kjell Elefalk.

Kjell Elefalk var anställd på Rikspolisstyrelsen och drev omfattande trygghetsundersökningar i Malmö när de inleddes 1998. Han är i dag konsult kring sociologi, management och polisforskning – internationellt och nationellt. Polisens trygghetsundersökningar har fortsatt, vilket betyder att det för Malmö finns ett Europaunikt material kring den upplevda tryggheten och utsattheten för brott.

"Kommissarie Thomas Anderberg, biträdande taktisk ledare vid Skånepolisen, ger Elefalk stöd. Han poängterar att våldet har minskat även med ett trubbigare mått: antalet polisanmälda misshandelsfall utomhus i Malmö har minskat med ungefär 30 procent mellan åren 2009 och 2013.

– Jag tror att samhällets samlade brottsförebyggande arbete har gett effekt över tid, men också att vi har sett en attitydförändring. I allt mindre utsträckning tycker man att det är okej att använda våld, säger Thomas Anderberg."

Källa o citat Sydsvenskan.

Läser vi Norrköpings Tidningar, NT, om brotten i Södertälje så kan man se att anmälningarna minskat under riksgenomsnittet. Vi vet utöver denna artikel att rättsvårdande myndigheter har tagit in och dömt 18 gubbar för grov kriminalitet till fleråriga fängelsestraff. Den grova kriminaliteten sjönk mellan 10-15%! 18 gubbar stod för en stor del av kriminaliteten då. Nu har de även lyckats att kartlägga 28 ungdomar med kriminell livsstil och det har gjort att kriminaliteten sjunker.

Vi ska med anledning av detta se upp nu under detta valår när Sverigedemokrater uttalar sig i dessa frågor då de låter sina fördomar styra deras politik. Tänk att i Sverige har det dödliga våldet sjunkit och är det lägsta inom en 20 årsperiod. Det dör dubbelt så många per capita i Finland trots en betydligt mindre invandring där än här i Sverige. Så när SD:s kandidater i EU valet och riksdagsvalet vill stänga gränserna för att skydda mammor att bli vittnen till att deras barn blir nedskjutna ska man ta detta med en nypa salt. Visst har det hänt, men det tillhör undantagen från regeln.SD försöker få undantagen att vara en regel och därmed visar de på en falsk verklighetsbild.


Tor Nilsson