20 maj 2014

SD vill motverka hat och stärka demokratin?

Nu föreslår Jimmie Åkesson i en artikel i SD-kuriren idag en ökande samverkan mellan partierna för att motverka hat och stärka demokratin. Han vill sträcka ut en hand till de andra partierna säger han?

”Sverige befinner sig i en tid av stora problem och dramatiska omvälvningar. Att detta ger upphov till starka känslor och passionerade debatter mellan partierna är fullt naturligt och helt i sin ordning. Under de senaste åren och i synnerhet under de senaste månaderna har jag dock upplevt en upptrappning av politiskt motiverat hat och antidemokratiska tendenser som skrämmer mig och som är direkt destruktivt för vårt samhälle och för det politiska samtalet och jag menar att de politiska partierna har ett särskilt ansvar att gemensamt försöka vända denna utveckling.

Vi måste från partiernas sida bli ännu tydligare med att även om vi har olika analyser och förslag till lösningar på diverse samhällsproblem.”


Man upphör aldrig att förvånas över Sverigedemokraternas hyckleri.

Här talar ett parti som är allt annat demokratiskt och med en politik som är långt ifrån demokratins grundtanke det bara går att komma, alla människors lika värde, om de antidemokratiska strömningarna i Sverige?

Nu helt plötsligt så vill man kalla protesterna mot SD:s främlingsfientliga och rasistiska politik för ett ”samhällsproblem?” Som kommer från ”antidemokratiska” krafter?

Nej Åkesson! Det största samhällsproblemet vi har i Sverige idag är att det finns ett politiskt parti vid namn Sverigedemokraterna som varken respekterar de mänskliga rättigheterna eller de demokratiska spelreglerna som finns i Sverige.

Ett parti som vill lägga beslag på yttrandefrihet för egna syften och förneka andra att nyttja sin yttrandefrihet för att protestera mot dem. 


Ett parti vars företrädare ständigt gör främlingsfientliga, rasistiska och homofoba hatiska uttalanden.

Att i det läget försöka sträcka ut en hand till andra partier, för att som man säger motverka hat och stärka demokratin, ja det är inget annat än ett stort förbannat hyckleri!

Curt Latinosson för Slutpixlat