20 maj 2014

Svenska kulturidentiteten tjänar på att vara mångkulturell. Det visar på att landet är demokratiskt!

INSÄNDARE.

Loreen.
Sverige har fått en enorm framgång i det europeiska kulturetablissemanget med anledning av Loreen, Swedish house maffia, ABBA mfl . När Loreen vann visade det sig att i finalen var det tio svenska låtskrivare som deltog, fast för andra länder. Fantastiskt!

Några tycker att det är tråkigt att bidragen inte sjungs på de språk som det land som de representeras. Det tycker inte jag då musik är ett världsspråk, vilket även engelskan får anses vara. Sverige har lyckats att påverka den moderna kulturen på ett fint sätt, vilket gjort att vi har blivit uppsatta på den kulturella världskartan trots att vi är ett litet land med ett säreget språk.  Även om det var svenska låtskrivare så kunde man faktiskt se att bidragen i år hade något som visade från vilka hörn i Europa de kom från. Man kunde höra och se vilken typ av musik som går hem i de olika länderna. Att då få röster från nästan alla hörn visar på vilken kvalitet de svenska låtskrivarnas bidrag har. Det visar på en kompetens om vad som går hem internationellt.


Man måste enligt min uppfattning förstå att kultur utvecklas i takt med samhällets utveckling. Vi påverkas mycket av de internationella influenser som kommer in i vårt land, men vi anpassar influenserna efter våra egna förhållanden. Det innebär att svenskheten är kvar men den är utvecklad.


Enligt min uppfattning är svenskheten en förutsättning för att kunna vända de internationella influenserna och erövra nya kulturella exportmarknader ute i världen. Det är ett svenskt varumärke och då måste den svenska själen vara kvar och i den ingår även stora inslag av mångkultur.


Sverige har idag ett brett mångkulturellt kulturutbud som påverkar våra konstnärer, artister och författare som gör att de idag kan slå utomlands. Denna kunskap i sig är enligt min uppfattning ett skäl för övrig svensk exportindustri att studera för att själva kunna ta större marknadsandelar ute i vår värld. Med andra ord tjänar den svenska kulturidentiteten på att vara mångkulturell då det är en förutsättning för att kunna kommunicera med övriga världen


Mångkultur visar på att ett land är demokratiskt.

 

Med denna artikel vill jag framföra varför jag anser det är viktigt att rösta den 25 maj 2014. Det är underbart att se hur människor vänder ryggen mot dem vid SD-torgmöten men räcker det? Nä, för vi måste nämligen stoppa den bruna våg som spolar över Europa genom att utnyttja vår rösträtt.

Om vi ser Västeuropas utveckling efter kriget så ser vi raka motsatsen än vad det åttonde partiet i riksdagen påstår. Ett öppet samhälle med mångfald har visat sig vara en förutsättning för att hålla borta diktatur och krig. Innan försökte man sära på folk efter etnicitet, politisk tillhörighet, trosuppfattning ja i vissa fall även efter sexualitet.


Medlen för att uppnå detta hade otroliga konsekvenser för den enskilde människan om man tillhörde fel kategori. Då kunde man exkluderas av samhället. Opponerade man sig fick man sämre service eller ingen alls. Ingen vågade anställa dig ifall du tillhörde den felaktiga kategorin. Ja det kunde vara än värre då du utgjorde ett hot mot den nationella och kulturella identiteten. Man satte folk som tillhörde fel kultur mm i läger och torterade samt avrättade många.

Att med tvång sära människor för att de inte har samma kulturtillhörighet har fått ödesdigra konsekvenser i Europa. När muren föll ändrades Europa till att vara en mer demokratiskt världsdel än tidigare. Nationen var till för människan och skulle vara förutsättning för den enskildes frihet. Tidigare var den enskilde som skulle vara för nationen och gick man emot nationen jadå som sagt blev det svårigheter för den enskilde. Tyvärr är Ryssland åter på väg mot detta synsätt. Varför ska vi gå samma väg? Det är därför viktigt att utnyttja vår rösträtt så att vi slipper samma utveckling i Europa som det var under ena hälften av 1900-talet.


Tor Nilsson