18 juni 2014

Invandringen utgör en effektivitetsvinst.

Insändare.

Många anser att vi tar emot för många invandrare i vårt land. De menar att vi inte har råd. Jag UNDRAR hur de tänker då? För vi måste se utifrån ett längre perspektiv än några år. I Sverige så visar SCB genom sin långtidsprognos att befolkningen skulle bli mindre om vi inte hade invandringen. Vi blir dessutom äldre och födelsetalen kommer inte att matcha detta. Därför tror jag att kommer färre att arbeta och axla vårt välfärdssystem men samtidigt kommer samhällets befolknings vårdbehov att växa.


Ja men då säger kritikerna att det visat sig att det tar sju år innan en invandrare kan arbeta självständigt och kan anses vara integrerad. Ja och naturligtvis kostar detta samhället stora pengar men då måste vi ändå se att det är effektivt då det tar över 20 år för en svensk att komma ut på arbetsmarknaden. Med andra ord så om man ser det så är det ju en effektivitetsvinst! Jag är inte emot att barnafödandet ska öka men ser att invandringen är en förutsättning för att bevara vårt välstånd.

Där en människa finns, finns en resurs.Tor Nilsson