2 juni 2014

Nystartat kulturprojekt! ”En Röst Mot Rasismen”.

Slutpixlat fick via mejl tips om ett nystartat kulturprojekt vid namn ”En Röst Mot Rasismen”.


Så här beskriver en av initiativtagarna, Annie, projektet:


”En Röst Mot Rasism är ett ideellt kulturellt initiativ startat av personer som känner att samhället utvecklas i en obehaglig riktning. Segregationen och utanförskapet berör många personer och framgångar för främlingsfientliga politiska partier runt om i Europa skrämmer oss.

Vi är inte bundna till något politiskt parti och vi är religiöst obundna.

Vi vill starta en kulturell motvikt. Vi vill lyfta mångkulturens fördelar och visa att det finns stora fördelar med att ha ett öppet sinne och en osviklig tro på människans goda sidor.

Vi uppmanar därför ALLA kulturutövare att bidra med någonting till denna kampanj. Oavsett om det är en dikt, en sång, ett konstverk, en utställning eller, ja, vad som helst egentligen, som främjar kampanjens syfte.

Vi motsätter oss med bestämdhet hatsånger, hatbrev eller hatbilder. Det är med kärleken vi ska visa att vår väg är rätt!

Vill man stötta projektet genom att dela från sin egen sida så får man gärna använda hashtagen #EnRöstMotRasism.

Vi tar även emot kulturellt material som vi kan dela från våra officiella kanaler via den här mailen:"
enrostmotrasism@gmail.com

Webbsida: En Röst Mot Rasism. 

Facebooksida: En Röst Mot Rasism.