7 juni 2014

SD och SDU inte ett demokratiskt alternativ!

INSÄNDARE.

Varför jag tar avstånd från SD och dess politik. SD talar i sitt principprogram att det finns en nedärvd essens och att den finns hos varje människa som han/hon inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. SD riksdagsmän har fällt så grova uttalanden som borde lett till hot om uteslutning från partiet ifall partiet inte ska ses som rasistiskt, men det är omöjligt då dessa uttalanden inte bryter mot principprogrammet. Uttalanden som t.ex. att varje nyfött muslimskt spädbarn utgör en demografisk bomb i det muslimska kriget mot västvärlden. Man kan inte hävda att man bara kritiserar islam och inte enskilda muslimer, samtidigt som man påstår sig ogilla rasism. Bara uttalandet som Kent Ekeroth och andra gjort visar att man tänker sig att personer med muslimskt påbrå har vissa medfödda, oföränderliga egenskaper som är oberoende av tid och plats. Det spelar ingen roll om man är född och har levt hela sitt liv i vårt land och aldrig varit i en moské. Har man muslimskt påbrå är man, enligt SD och dessa anhängare, en del av den muslimska invasionen. Min uppfattning om SD som ett högerextremt parti som bygger sin ideologi med rasistiska inslag har därmed styrkts.
.
Demokrati betyder folkstyre och Sverigedemokraternas uppfattning är att man inte helt kan förbigå ordet ”folk” i begreppet folkstyre och att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket och där det kanske inte ens förekommer en gemensam arena för debatt eftersom invånarna i staten inte talar samma språk.  Byter man lojalitet så kan man förlora sin rätt att vara svensk oavsett om man har svenskt pass eller svenska föräldrar. Med tanke på att Åkesson anklagade Reinfeldt att vara svenskfientligt måste ju SD betrakta Reinfeldt som ickesvensk och han ingår därför inte enligt dem i ”folket”.  Han får därmed inte delta i folkstyret.

Den svenska staten kan och bör inte vara religiöst neutral enligt SD:s principprogram. Sverige har varit ett kristet land i över tusen år. Kristendomen är intim sammanvävd med den svenska kulturen och identiteten. Hur blir det då med religionsfriheten?

SDU går än längre i sin syn på demokrati och är faktiskt mer ärliga än sitt modersparti. De menar att det ska vara inskränkningar i våra demokratiska rättigheter för nationens väl.


”Att överlämna administrativt och politiskt ansvar till staten innebär att individen får avstå en del av sin personliga frihet. När så sker ska detta kompenseras till fullo av att folket får tillbaka grundläggande trygghet som är mer värdefull än den frihet som ges upp.” SDU Idéprogram "Nationen framför allt".


Detta och mycket mer om dessa politiska alternativ gör att jag tar avstånd från detta bruna parti. Kom inte och påstå att SD och SDU ett demokratiskt alternativ.

Tor Nilsson