12 juli 2014

Inga nazister på Stockholms gator den 30 augusti!

Det nazistiska Svenskarnas parti avser att hålla en demonstration i Stockholm den 30 augusti under parollen, ”Svenska jobb till svenska arbetare”.

Dock så har SvP ej ännu erhållit något tillstånd av polismyndigheten för en sådan demonstration.

Därför uppmanar nu Slutpixlat alla sina läsare att göra vad de kan för att förhindra nazisterna från att erhålla demonstrationstillstånd.


Mejla, skriv eller ring polisen och ifrågasätt om det är rimligt att ett nazistiskt parti vars mål i slutändan är att avskaffa demokratin egentligen borde få erhålla rätten att överhuvudtaget få demonstrera.


Betänk att på 1980-90 talet så tilläts inte nazistiska partier att demonstrerar över huvud taget. Men i och med att de nu på senare år fått tillstånd till att demonstrera så har de på något vis av blivit normaliserade.


Bara för att uniformerna och att de vanliga nazisymbolerna av nazisterna själva tagits bort så är det fortfarande samma skrot och korn som marscherar därute. Agendan är nämligen den samma. Dags att återigen avnormalisera nazisterna.


Nazismen är en vidrig icke demokratisk våldsideologi som på intet sätt bör varken uppmuntras eller stödjas. Därför bör inte nazistiska Svenskarnas parti erhålla något demonstrationstillstånd.


Gör vad du kan för att förhindra att nazismen återigen marscherar längs våra gator.


Inga nazister på Stockholms gator den 30 augusti!Slutpixlatredaktionen