2 aug. 2014

SVERIGEDEMOKRATERNA: Partidirektiv nummer 22:3B.

Partidirektiv nummer 22:3B.

Skulle du som representant för det Sverigedemokratiska partiet göra ett något oaktsamt uttalande, sådant som kan tolkas som lätt rasistiskt, islamofobt eller homofobt, på de sociala medierna, så tillämpa något av partidirektiven nummer 23:6C, 14:8A, 27:4E, 19:9D, 11:7A, 17:1H eller 31:2F.


Det vill säga, skyll på ett för stort alkoholintag, tillfällig sinnesförvirring, hackat konto, din katt/hund, svärmor/svärfar, tablettmissbruk eller följ partidirektiv nummer 14:3C, skyll på en total blackout.


Skulle ovanstående partidirektiv ej fungera så följ partidirektiv 18:9G, förneka att du tillhör det Sverigedemokratiska partiet. Och skulle det fortfarande inte fungera, så följ partidirektiv nummer 55:5A.


Det vill säga, börja om från partidirektiv 22:3B och hoppas på det bästa.


Lycka till!

Partistyrelsen.


Kära läsare, vänligen observera att detta enbart är satir och inget annat. Och till alla som inte är våra kära läsare, så är det fortfarande satir.


Ralph Usterman för Slutpixlat