24 sep. 2014

Hjälp Slutpixlat att stänga ned hat- och rasistsajterna Exponerat, Dispatch International, Avpixlat med flera.

Kära medborgare i Sverige, är det inte på tiden att något görs åt dessa hat- och rasistsajter som huserar på nätet. De sajter som sprider lögner om, och hänger ut invandrare, flyktingar, politiska motståndare till SD och SvP, journalister och till och med barn. Och detta i många fall utan att de uthängda personerna ifråga ens gjort sig skyldig till några brott annat än att de i vissa fall enbart just kritiserat rasistpartiet Sverigedemokraterna eller nazistiska SvP.

Nu har det ju tyvärr visat sig att många av de här sajterna inte med lagliga medel kan stoppas trotts att de ständigt begår följande brott såsom hets mot folkgrupp, förtalsbrott, ärekränkning, brott mot personuppgiftslagen och uppvigling enbart på grund av att vissa av dessa sajter saknar ansvarig utgivare eller att myndigheternas verktyg att stävja dessa hat- och rasistsajter är alldeles för trubbiga.


Slutpixlat har ju sedan tidigare lyckats med att åtminstone begränsa vissa av dessa sajters inkomster genom att få betaltjänsten PayPal att avsluta sitt samarbete med dem och i ett fall lyckades Slutpixlat förmå Handelsbanken att avsluta ett donationskonto som tillhörde den högerextrema hat- och rasistsajten Exponerat.


Detta ledde inte oförväntat till att Handelsbanken utsattes för diverse hot från Exponerats pöbel. Även Handelsbanken anställda utsattes för direkta hot.

Slutpixlat fick även PayPal att stänga ned det nazistiska Svenskarnas partis donationskonto som man hade hos PayPal. Slutpixlat låg även bakom att PayPal avslutade sitt samarbete med den islamofoba hat- och rasistsajten Dispatch International.


Men trots dessa försök att begränsa de ekonomiska möjligheterna för hat- och rasistsajterna så känns detta alldeles för otillräckligt. Dessa sajter hävdar naturligtvis hårdnackat att de i yttrandefrihetens namn har rätt att uttrycka sig som de gör. Men i yttrandefriheten ingår INTE att hetsa mot folkgrupper, förtala människor eller att uppvigla andra att begå hatbrott.


Därför ber nu Slutpixlat sina läsare om hjälp med att få ett slut på dessa sajters verksamhet. I ärlighetens namn skall sägas att hade Slutpixlat haft de ekonomiska resurserna så hade vi för länge sedan begravt de här sajterna under ett lager av elektronisk betong. Men då Slutpixlats antirasistiska verksamhet bedrivs helt i ideell anda och utan några donationer så vänder vi oss som sagt till er läsares välvilja och att ni kommer med förslag på hur man på bästa sätt kväser dessa hat- och rasistsajter för gott.


Följande hat- och rasistsajters verksamhet borde permanent i första hand avslutas.
Exponerat, Avpixlat, Dispatch International, Fria Tider, Realisten, Nordfront.


Slutpixlat gör sig inga illusioner om att detta skulle vara enkelt. Men alla sätt att förhindra dessa sajter från att sprida sitt vidriga hat och sin rasism är av godo då dessa sajters verksamhet inte hör hemma i ett modernt mångkulturellt svenskt samhälle. 


Ralph Usterman för Slutpixlat