27 sep. 2014

Ingrid Carlqvist jämför sig själv med Torgny Segerstedt.

Chefredaktören för den islamofoba hat- och rasistsajten Dispatch International, Ingrid Carlqvist, jämför sig nu med den dåvarande antinazistiske chefredaktören för Göteborgs Handels- och Sjöfarts- Tidning (GHT) Torgny Segerstedt.


Det är i en artikel i den SD-vänliga sajten ”Nyheter Idag” som hon gör denna jämförelse.


Carlqvist menar att hon inte alls är antimuslim utan att hon bör jämföras med frihetskämpar som verkade under tidigt 1900-tal.


”Det är ju så dumt. Vi är islamkritiska, vi är inte anti några människor. Vi kritiserar en religion som vi menar är en totalitär ideologi. Vi gör samma sak som Torgny Segerstedt gjorde när han kritiserade nazismen på 30- och 40-talet i Göteborgs handels och sjöfartstidning.  Vi jobbar i hans anda.”


Bara att komma på tanken att kalla sig själv för en frihetskämpe och jämföra sig med Torgny Segerstedt och hans kamp mot nazismen påvisar mer än väl att Carlqvist totalt tappat fotfästet i verkligheten.


Anledningen till att Ingrid Carlqvist nu försöker att hausa upp sin egna journalistiska status till något som hon aldrig kommer i närheten av är att hon riskerar att bli utesluten ur journalistförbundet.


För i en motion till Journalistförbundets kongress i oktober så föreslås att sajter såsom Avpixlat och Dispatch International inte är journalistiska eftersom de konsekvent bryter mot de pressetiska reglerna, såsom till exempel att ge korrekt och allsidig nyhetsförmedling, samt att de genomgående ägnar sig åt demonisering av grupper som exempelvis muslimer, och därför bör de journalister som medverkar i dessa sajter inte heller få vara medlemmar i Journalistförbundet.


Skillnaden mellan Torgny Segerstedt och Ingrid Carlqvists är att Segerstedt stod för alla människors lika värde oavsett etnicitet eller religionstillhörighet. Något som Carlqvist genom sitt ensidiga hat mot muslimer och deras religion islam är lika långt ifrån som jorden är från närmaste galax.


Att Carlqvist vill jämföra sin journalistiska ”gärning” med Segerstedts är inget annat än ett rent hån mot just Segerstedt utan även ett hån mot Sveriges hela journalistkår.

 
Raffina Wall för Slutpixlat