27 sep. 2014

Missnöjesröstning. Som att leka med elden.

Jag vill med denna insändare kommentera att människor valt att missnöjesrösta på SD och samtidigt fråga om de gjort det.

Att man kan vara missnöjd med alliansen och de rödgröna är ok för mig men att gå så långt att ge sitt mandat till ett parti för att föra en brun politik är mer än att visa sitt missnöje är att gå för långt.

 Ett allmänt val är inte en folkomröstning. Däremot ett val där man väger olika frågor som man anser ska prioriteras. Om man nu är en demokrat och ser människors lika värde men finner att invandringen är för stor och därmed röstar på SD så har man också röstat på en annan syn på demokrati mm. Man har även valt att rösta på ett parti som delar upp oss i tre olika kategorier varav en utgör ett hot mot den svenska folksjälen. Man har också röstat på ett parti som definierar svenskhet.

Att rösta på ett parti som står för värden man inte själv står för att visa sitt missnöje är därför det dummaste man kan göra. Om fler gör så kanske vi inte kan rösta på andra alternativ än det man missnöjesröstade på. Denna utveckling ser vi håller på att hända i Ryssland.

Med andra ord om man röstat på SD för att uttrycka sitt missnöje så anser jag att man faktiskt lekt med elden.

Tor Nilsson