24 okt. 2014

Avpixlat stjäl andras bildmaterial.

Den Sverigedemokratvänliga och av Sverigedemokraterna älskade hat- och rasistsajten Avpixlat använder sig idag i sin artikel, ”Omvänd kulturberikning i regeringens budget”, av en bild som de inte av upphovsrättsinnehavaren har fått tillstånd att använda.

Observera att bilden är av Slutpixlat pixlad. Så är även texten då vi inte vill sprida Avpixlats fördomar och rasism mot invandrare vidare.

Vid kontakt från Slutpixlat med den fotograf och den bilbyrå som äger rätten till bilden så sade de att de inte givit sitt tillstånd till Avpixlat att använda bilden och att de inte gillar att få sina bilder stulna, och speciellt inte av just en rasistisk sajt.

Bildbyrån tänker därför nu vidta rättsliga åtgärder för att få bilden borttagen av Avpixlat och begära skadestånd för att de utan fotografen och bildbyråns tillstånd publicerat bilden.

Raffina Wall för Slutpixlat