24 okt. 2014

Björn Söder: ”Alternativ media är seriösare.”

Att Sverigedemokraterna starkt ogillar media överlag vet vi ju. Speciellt kvällstidningarna tycks de ha ett ont öga till.

Något som Sverigedemokraten och tyvärr riksdagens nuvarande andre vice talman Björn Söder gärna ger uttryck för så fort han får chansen. Söder tycker att hattidningar som Aftonbladet och Expressen har gjort sitt och att han gläds över de alternativa medierna som för exempel Samtiden för att de visar på seriositet i sitt arbete. Låt oss då titta lite på hur ”seriös” den av Sverigedemokraterna ägda nätavisan Samtiden egentligen är och se vad dess ansvarige utgivare och chefredaktör Jan Sjunnesson skrev i en ledarartikel då Samtiden lanserades i våras.


 ”Välkommen till Samtiden! Sveriges nya, oberoende och enda socialkonservativa dagstidning. Från och med idag kan vi erbjuda dig som läsare objektiva nyheter, sakliga och relevanta analyser och en socialkonservativ idédiskussion.


Vi har som målsättning att bidra till ett bredare, öppnare och mer intellektuellt debattklimat. Vi vill påverka samhällsdebatten och idébildningen med utgångspunkt i socialkonservativa värderingar såsom demokrati och frihet, eftertanke och tradition, socialt ansvarstagande och nationell självständighet.”


Vi kan omgående konstatera att det där med att Samtiden skulle vara en oberoende nätavisa är rent nys.

För Samtiden ägs av SD via aktiebolaget Samtid & Framtid AB som är ett helägt dotterbolag till Blåsippan AB som i sin tur ägs av Sverigedemokraterna.

Vi minns väl vad som sades om den numer hastigt och lustigt nedlagda fackföreningen ”Löntagarna”, där också Jan Sjunnesson var en av frontfigurerna. Han hävdade ju också att Löntagarna var helt oberoende från SD. Något som också naturligtvis var rent nys.

Och talet från Sjunnesson om att Samtiden erbjuder sina läsare objektiva och sakliga nyheter med relevanta analyser är något som inte är sant. För det räcker med att studera Samtidens första sida så ser man omgående att den objektivitet och saklighet som de säger att Samtiden ska förmedla enbart handlar om nyheter som till största delen är grovt vinklade artiklar om muslimer och politiska motståndare.

Och Samtidens seriositet som nyhetsförmedlare fick sig omgående en rejäl knäck i dess början då det visade sig att de förvanskat telegram från nyhetsbyrån TT och satt TT som källa på artiklar som de inte erhållit av just TT. Vilket gjorde att TT sade upp det avtal om nyhetsleveranser de hade med Samtiden. Och det enbart efter två timmars samarbete.

Den ”seriösa” Samtiden har en framtidsvision också.

”Samtidens vision är att om fem år vara en av Sveriges främsta dagstidningar med helhetstäckande journalistik och uppdateringar dygnet runt. Med många tusen prenumeranter i ryggen och med tiotals journalister”, uppger Johan Lindberg på Samtiden.

Och det är nu det hela börjar bli lite av en tragikomisk lekstuga från Samtidens sida. För ovan alla rubriker kan man idag läsa detta:

”Samtidens redaktion är mycket liten och t o m den 28 oktober är vi ytterligare decimerade. Detta innebär att uppdateringarna kommer vara begränsade fram tills dess.”

Visionen sprack därmed tämligen omgående och Söders tal om att alternativa medier skulle vara framtiden krackelerade redan i samma stund han yttrade de orden.

För Samtiden är inget annat än en upphottad version av de andra så kallade alternativa medierna på den högerextrema ytterkanten såsom hat- och rasistsajterna Avpixlat och Exponerat. Och vi vet ju verkligen hur ”seriösa” de är i sin så kallade nyhetsförmedling.


Vi förmodar väl också att den ”oberoende” Samtiden kommer att gå samma väg som den ”oberoende” fackföreningen Löntagarna, som inte kunde köra vidare på grund av att ekonomin inte tillät det, och det i sin tur på grund av att intresset för denna ”oberoende” fackförening var minimalt.
  
Sen får vi väl ta Björn Söders tal om att alternativa medier skulle vara bra för demokratin meden stor nypa salt. För hur bra är det ur demokratisk synvinkel med en alternativ media som enbart står för och förmedlar främlingsfientlighet, rasism, homofobi, islamofobi och ett rent hat gentemot SD:s politiska motståndare och journalister, enbart för att dessa inte delar just SD:s åsikter eller för att de ifrågasätter deras politik. 

Ralph Usterman för Slutpixlat