13 okt. 2014

Avpixlats Dagerlind får inte bli medlem i Publicistklubben.

Den av Sverigedemokraterna älskade hat- och rasistsajten Avpixlats chefredaktör Mats Dagerlind surnar nu till då han inte får bli medlem i Publicistklubben. Igen.

Han surnar nu till så mycket att han kommer med lögner och påstår att han av före detta ordföranden för Publicistklubben, Stina Dabrowski, blivit utlovad ett medlemskap.Något som naturligtvis inte är sant, vilket också bekräftas av nuvarande ordföranden i Publicistklubben, Björn Häger.


Dagerlind uppfyller nämligen inte kraven för ett medlemskap hos Publicistklubben.


Krav som innefattar att man bör följa de pressetiska reglerna. Något som Dagerlind i egenskap av chefredaktör för en hat- och rasistsajt av Avpixlats kaliber inte kommer i närheten av.


Om vi tittar på reglerna i korthet så säger det sig ganska självt att Mats Dagerlinds ambitioner på att få vara med i Publicistklubben redan faller i farstun.


För i de pressetiska reglerna står det bland annat att man ska ge korrekta nyheter. Respektera den personliga integriteten. Vara varsam med bilder så att de inte vilseleder. Vara objektiv och lyfta fram flera åsikter. Vara försiktig med att publicera namn.


Och när det kommer till Avpixlats publicistiska verksamhet så bryter de konstant mot samtliga här ovanstående regler. Något som nu då Dagerlind som den ansvarige utgivaren för Avpixlat han är, bär ansvar för.


Dock inte förvånande att Dagerlind inte förstår vad god pressetik handlar om eller vill inse vad pressetik över huvud taget handlar om. Hade han det, så skulle han aldrig ens tänkt på att engagera sig i en hat- och rasistsajt som Avpixlat. Inte heller komma med lögner om att han utlovats medlemskap i Publicistklubben.


Tänk att en del aldrig kan inse att ett nej är ett nej. Vi kan väl utan att dra några förhastade slutsatser säga att Dagerlinds chanser efter detta utspel inte precis ökar hans möjligheter att bli medlem i Publicistklubben. Han är ju redan medlem i rasistklubben. Borde väl räcka för honom. 

Raffina Wall för Slutpixlat