23 okt. 2014

SDU faller på sin odemokratiska agenda.

På sin blogg så säger nu Sverigedemokraternas ungdomsförbundsordföranden Gustav Kasselstrand i en artikel att SDU återigen ansöker om medlemskap i organisationen Folk och Försvar.

"Förbundsstyrelsen fattade den 12 oktober beslut om att SDU ska ansöka om medlemskap i Folk och Försvar. Därför kommer jag idag att skicka in en ny medlemsansökan för SDU till den försvarspolitiska organisationen.


Det är tredje gången vi ansöker. Folk och Försvar har tidigare vägrat släppa in SDU – de har avslagit vår ansökan två gånger utan motivering samtidigt som alla andra ungdomsförbund som vill bli medlemmar har fått bli det."


Och som för att liksom sätta prägeln på att det hela handlar om just Sveriges försvar så avslutar Kasselstrand, efter att i artikeln också påstå att SDU är det enda försvarsvänliga alternativet, hela artikeln med en bild på sig själv iklädd uniform med överskriften, "För folk och försvar."

Som om detta på något vis skulle blidka de i Folk och Försvar som fattar beslut om vilka som får vara med.


Kasselstrand har uppenbarligen fortfarande inte fattat varför just inte SDU tidigare antagits som medlemmar i Folk och Försvar.


Det är nämligen så, för att få vara medlem så krävs det att man stödjer fred, frihet och demokrati.

Och därmed så föll också per automatik hela SDU:s ambitioner på att få vara med i Folk och Försvar.


 

För just det där med demokrati har SDU uppenbart svårt för. Som enda ungdomsförbund så har ju SDU i sitt så kallade idéprogram, "Nationen framför allt", sagt att man kan tänka sig att avskaffa demokratin. (Se Slutpixlats tidigare artikel)

”Att överlämna administrativt och politiskt ansvar till staten innebär att individen får avstå en del av sin personliga frihet. När så sker ska detta kompenseras till fullo av att folket får tillbaka grundläggande trygghet som är mer värdefull än den frihet som ges upp.”

Vad SDU menar helt enkelt, är att när staten tagit ifrån medborgarna sin demokratiska rätt till frihet så ska de sedan ”kompenseras” med en ”frihet” som helt dikteras av SDU och dess moderparti SD.


Att i det sammanhanget tro att man ska kunna bli medlem i en organisation som bland annat värnar om demokratin är naturligtvis ganska naivt.

Och inte har ju Kasselstrands tidigare uttalande gjort något för att man ska framstå som särskilt demokratiska.
 
För SDU:s ledare Gustav Kasselstrand sade den 1 juli 2013 att när SD har haft makten i några år har man åtgärdat vissa ”problem”. Då finns inte längre några "kulturmarxistiska" medie-, etablissemangs- och riksdagseliter. De andra partierna har "flugit all världens väg". 

Bara för Kasselstrand och hans SDU och inse att de inte heller i år lär få erhålla ett medlemskap i Folk och Försvar. För sen när har ett parti som vilar på en fascistisk grund och öppet förordar en rasistisk politik varit demokratiskt sinnade.

Raffina Wall för Slutpixlat