12 dec. 2014

SD-politiker tycker att tortyr är helt okay!

Den Sverigedemokratiske politikern i Södertälje, Tommy Hansson tycker att tortyrmetoden "waterboarding, skendränkning, är helt okay att använda.


Enligt Sverigedemokraten Hansson så tycker han på sin blogg att man inte ska avstå från att använda denna tortyrmetod bara för att några blödande vänsterhjärtan med missriktad humanism tycker något annorlunda.


Att inte använda sig av en tortyrmetod som  waterboarding anser Hansson också skulle vara som att begå ett grovt tjänstebrott och ett oerhört svek mot västvärlden.


"Under extrema förhållanden och under tidspress, när det gäller att så snabbt som möjligt få fram avgörande uppgifter, kan dock waterboarding enligt min mening försvaras. Jag delar denna uppfattning med fyra tidigare och en nuvarande CIA-chef.

Anta dock att USA skulle lägga beslag på en högt uppsatt terrorledare såsom Ayman Zawahiri, och det kunde misstänkas att denne kände till var Usama bin Ladin befann sig. Avancerad förhörsmetodik skulle i ett sådant fall kunna spara tusentals liv världen över. Skulle man i ett sådant läge frivilligt avstå från att använda waterboarding på grund av någon form av missriktad humanism från ett antal blödande vänsterhjärtan?"


Att göra detta, det vill säga avstå, menar jag vore inte bara ett grovt tjänstefel utan yttermera ett svek mot västvärlden."


Inte förvånande att en företrädare för ett fascistparti som SD är har denna uppfattning om tortyr.

Tommy Hanssons partikollega, Kent Ekeroth vill ju införa ett register över alla invandrare och ungfascisterna i SDU vill ju ha ett gendarmeri bestående av specialutbildad militärpolis, för att som man säger hålla ordning på gator och torg. 

Den som säger att SD inte är ett parti med fascistiska förtecken vet inte vad den talar om. Bara hoppas att detta vidriga parti aldrig kommer till makten. 

Raffina Wall för Slutpixlat

(Förhörsmetoden skendränkning klassas, av bland annat FN, som tortyr och FN anser att metoden är åtalbar mot dem eller de som använt sig av denna metod. SvD)