12 dec. 2014

Fascisten Kent Ekeroth vill införa nazilagar i Sverige!

Skandalmannen i SD, Kent Ekeroth har nu lämnat in en riksdagsmotion där han och hans SD föreslår att myndigheter ska registrera den svenska befolkningen efter nationell bakgrund.

Det handlar inte enbart om att registrera dem som är utrikes födda eller har utländskt medborgarskap. Till och med svenska medborgare som är födda i Sverige, men med minst en utlandsfödd förälder, ska registreras.


Inte utan att man får vibbar från 1930-talets Nazityskland där man 1935 införde de så kallade Nürnberglagarna. Genom Nürnberglagarna introducerades de regler som därefter tvingade tyska myndigheter att särskilja judar från andra tyska medborgare. Den judiska befolkningen uteslöts genom detta från rätten till fullvärdigt medborgarskap. Lagstiftningen introducerade även begränsningar i samliv och giftermål mellan judar och icke-judar.


Lite svårt för Sverigedemokraterna att efter denna riksdagsmotion hävda att man inte är ett fascistiskt parti.


Bara tanken på att vilja införa en variant av gamla nazityska lagar i Sverige är väl bevis nog på SD:s fascistiska agenda. 

För allt mer så framträder nu SD sig som det parti de egentligen från början är och alltid har varit. Ett parti med fascistiska rötter som fortfarande i alla högsta grad är ett fascistiskt parti.


Ju mer SD-politiker nu öppnar sitt kakgap desto mer bekräftar de på egen hand vilka vidriga fascister de är och vilket vidrigt fascistparti de representerar.


Att SD kallar sig demokrater är inget annat än ett rent hån mot just demokratin. Fascism och demokrati hör inte ihop.

Curt Latinosson för Slutpixlat